skip to Main Content

  Koncert se koná 7. dubna 2018 v 18.00 hodin v atriu Konviktu, Univerzitní 3, Olomouc. Absolventi programu celoživotního vzdělávání Celostní muzikoterapie 2 při Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci zpívají a hrají závěrečný absolventský koncert na nástroje s přirozeným…

Celá zpráva...