skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Dítě jako svědek a oběť domácího násilí, školení k využití edukačního filmu Zuřivec

Kurs představuje problematiku domácího násilí zasahujícího do života dítěte, které se tak ocitá v roli svědka či dokonce oběti domácího násilí. Domácí násilí v jakékoli formě má devastující vliv na saturaci potřeby bezpečí a smysluplného světa, které patří mezi základní psychické potřeby dětského věku. Rozbití životních jistot má potom negativní dopad na zdravý psychický, emoční a morální vývoj dítěte.

Kurs nabízí účastníkům nezbytné informace a nástroje, jak rozpoznat příznaky domácího násilí a jak s dětmi o možném domácím násilí hovořit tak, aby bylo v případě potřeby možné ho neprodleně řešit. Je nezbytné, aby v situaci, kdy se dítě s výskytem domácího násilí v rodině svěří, dokázala daná osoba efektivně reagovat.

Součástí kursu je práce s edukačním filmem Zuřivec (Norsko), pro jehož využití je lektorka certifikována norskou organizací Alternativ Til Vold. Kurs má podobu školení školitelů, úspěšní absolventi kursu disponují možností užívat edukační film Zuřivec k detekci a terapii obětí, svědků a pachatelů domácího násilí.
Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Odborná garantka a lektorka kurzu:
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
eva.klimentova@upol.cz

Celkový rozsah kurzu – 8 hodin.

Termín konání: bude aktualizován

Cena kurzu: 1 600,- Kč

E-přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
585 633 654