skip to Main Content

Kurz hebrejštiny

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP v Olomouci nabízí zájemcům kurz Moderní hebrejština pro začátečníky 1.

Obsahem kurzu je seznámení se zvukovou a grafickou stránkou moderní hebrejštiny a základy hebrejské morfologie, zejména jmennými kategoriemi. Ze slovesného systému bude představen hebrejský přítomný a minulý čas. Účastníci kurzu získají základní aktivní a pasivní znalost moderní hebrejštiny, tj. čtení, psaní, základy gramatiky a konverzace.

Absolvent kurzu bude umět aktivně použít hebrejské písmo ve dvou variantách (kurzíva, kvadrátní písmo). Osvojí si základy hebrejské morfologie, zejména nominálních kategorií. Bude umět vytvořit a použít přítomný a minulý čas některých slovesných skupin. Student bude umět aktivně používat vybrané typy souvětných a dalších syntaktických vztahů a bude pracovat s adekvátní slovní zásobou.

Termín výuky v kurzu: bude aktualizován.

Cena kurzu je 5 200,- Kč.
E-přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kontaktní osoba na katedře:
Lenka Uličná
lenka.ulicna@upol.cz
603 225 449

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
585 633 654