skip to Main Content

 

Mezní termín pro splnění studijních povinnosti v celoživotním vzdělávání podle akreditovaných studijních programů za rok 2019/2020 je stanoven na 16. 7. 2020.