skip to Main Content

Kurz teorie a dějin hudby

Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá ve dnech 6. a 13. března 2021 (vždy sobota) Kurz teorie a dějin hudby. Kurz v celkovém rozsahu 8 nebo 16 vyučovacích hodin je akreditován pro učitele hudební/estetické výchovy na ZŠ a SŠ, je však určen také zájemcům o studium muzikologie i širší hudbymilovné veřejnosti. Bude se konat on-line formou videokonference.

v sobotu         6. března 2021 od 9.30 do 17 hod.

v sobotu         13. března 2021 od 9.30 do 17 hod.

Prosíme, aby zájemci o kurz vyplnili elektronickou přihlášku na portálu CŽV do 28. února 2021:

Jednodenní kurz 6. nebo 13. března 2021 http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2720

Dvoudenní kurz 6. a 13. března 2021 http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2721

Kurz se uskuteční v případě zájmu nejméně deseti osob. Poplatek za celý kurz činí 1850 Kč (v případě účasti na jediném z termínů pouze 925 Kč). Zájemci si ověří konání kurzu na www.musicology.upol.cz v sekci „Aktuality“, kde budou 1. března 2021 zavěšeny aktuální informace.

Program kurzu: 

Sobota 6. 3. 2021 

9.30- 11.00 Od antiky k renesanci. Dějiny hudby do roku 1600 Doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.
11.15-12.45 Barokní opera Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.
————–
13.45-15.15 Svět hudby 19. století Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
15.30-17.00 Avantgarda v hudbě 20. století   Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Sobota 13. 3. 2021 

9.30-11.00 Etnomuzikologie PhDr. Marian Šidlo Friedl
11.15-12.45 Hudební psychologie – teorie a praxe Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.
—————  
13.45-15.15 Popová a rocková hudba Mgr. Jan Blüml, Ph. D.
15.30-17.00 Hudební analýza MgA. Marek Keprt, Ph.D.

 

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
585 633 654