skip to Main Content

Kurzy anglického jazyka pro pedagogické pracovníky

Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci nabízí ve spolupráci s jazykovou školu Uplift při Filozofické fakultě UP výuku anglického jazyka pro časové dotace 16, 24, 32, 56 a 80 hodin, a to pro vstupní-výstupní úrovně: A2-B1, B1-B2 a B2-C1. Kurzy jsou předkládány v této hodinové dotaci záměrně. Reagujeme na nabídku šablon ze strany MŠMT, díky které si mohou školy zaplatit vzdělávání pedagogických pracovníků.

Časová dotace nabízených kurzů na školní rok 2022–2023 je 32 hodin. V případě zájmu o jinou časovou dotaci Vám v minimálním počtu 4 zájemců velmi rádi nabídneme uzavřený kurz.

Před podáním přihlášky do kurzu je třeba vyřešit rozřazovací test – Angličtina na http://www.up-lift.upol.cz/rozrazovaci-test/anglictina Do poznámky v e-přihlášce uveďte počet bodů, který jste v rozřazovacím testu získali.

Všechny kurzy mají akreditaci MŠMT.

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B1) 

Vzdělávací program je zaměřen na učitele anglického jazyka základních či středních škol nezáleže na jejich aprobaci. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka. Kurzu se také mohou zúčastnit učitelé, kteří se teprve na výuku jazyka připravují nebo se k výuce vracejí po jisté časové prodlevě a potřebují nabýt patřičné jistoty.

Hodinová dotace: 32 hodin
Termín konání: LS
Cena kurzu: 4 470,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni B2)

Vzdělávací program je zaměřen na učitele anglického jazyka základních či středních škol nezáleže na jejich aprobaci. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka. V případě neaprobovaných učitelů praktikujících výuku jazyka může být výraznou motivací možnost připravit se na mezinárodní cambridgeskou zkoušku z angličtiny na úrovni B2 dle CEF známou FCE (Cambridge English First – dle nového názvu), jelikož naše JŠ spolupracuje s Britským centrem, které také je taktéž součástí UPOL. V případě aprobovaných učitelů praktikujících výuku se očekává snaha upevnit své znalosti a dále je rozvíjet.

Hodinová dotace: 32 hodin
Termín konání: LS
Cena kurzu: 4 830,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kurz anglického jazyka pro učitele ZŠ a SŠ (na úrovni C1)

Vzdělávací program je zaměřen na učitele anglického jazyka základních či středních škol nezáleže na jejich aprobaci. Primárně si tento kurz klade za cíl, posílit jazykové kompetence učitelů angličtiny ve všech klíčových složkách jazyka. V případě neaprobovaných učitelů praktikujících výuku jazyka může být výraznou motivací možnost připravit se na mezinárodní cambridgeskou zkoušku z angličtiny na úrovni C1 dle CEF známou CAE, jelikož naše JŠ spolupracuje s Britským centrem, které také je taktéž součástí UPOL. V případě aprobovaných učitelů praktikujících výuku se očekává snaha upevnit své znalosti a dále je rozvíjet.

Hodinová dotace: 32 hodin
Termín konání: LS
Cena kurzu: 4 830,- Kč
Přihláška bude k dispozici na portálu CŽV

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
585 633 654
branka.cackovicova@upol.cz