skip to Main Content

Kurzy pro akademické pracovníky

Aurora Competence Framework (ACF) – Learning Outcomes in University for Impact in Society (LOUIS) – výuka přenositelných kompetencí 

Cílem tohoto workshopu je vybavit účastníky znalostmi a dovednostmi potřebnými pro posílení rozvoje přenositelných kompetencí ve vlastní výuce ve vazbě na profil absolventa, a to implementací nástroje LOUIS v podmínkách vysokoškolského vzdělávání na UP. Rovněž budou demonstrovány přínosy implementace tohoto nástroje a možnosti jeho využití při kurikulárním designu.

Termín konání: 29. listopadu 2022; 8:30 – 11:30 hod.
Místo konání: zasedací místnost děkanátu FF UP (1. patro, č. 2.25), Křížkovského 10.
Lektor: JUDr. Maxim Tomoszek, Ph.D.

E-přihláška: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2669/detail/terms

Cílem programu je, aby účastníci pochopili výhody vymezení výsledků učení v podobě progresivních deskriptorů s využitím nástroje LOUIS, aby si uvědomili přínos jejich implementace pro vyučující, studenty a instituci a aby v rámci praktické části workshopu tyto deskriptory implementovali do vlastní výuky. Za tím účelem e potřeba, aby si každý účastník na workshop přinesl sylabus jednoho nebo dvou předmětů, s nimiž bude pracovat.
Po absolvování programu bude účastník chápat výhody vymezení výsledků učení v podobě progresivních deskriptorů s využitím nástroje LOUIS, bude schopen tyto deskriptory implementovat do vlastní výuky a uvědomí si přínos  jejich implementace pro vyučující, studenty a instituci.

 

Základy nenásilné komunikace pro pohodu doma i v práci

Termín konání: pátek 9. prosince, 9:00-12:00
Místo konání: KHI FF UP, Na Hradě 5, SP 2.10

E-přihláška: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2679/detail/terms

anotace:
Práce v akademickém prostředí na nás klade vysoké nároky. A plnění těchto nároků si často vybírá svou daň, a to v nejrůznějších, ne úplně příjemných podobách.
Praxe ze světa nenásilné komunikace nám mohou pomáhat hlídat si své kapacity, či je dočerpávat, předcházet náročným komunikačním situacím, či se v nich případně lépe pohybovat.
Pojďte si tyto praxe vyzkoušet, inspirujte se tím, co vás zaujme a zavádějte do praxe ke svému užitku.

Lektor:
Mgr. Petr Sucháček působí v Centru rozvoje pedagogických kompetencí na Masarykově univerzitě v Brně. Učí předměty Komunikační trénink, Práce se skupinovou dynamikou a Pedagogická komunikace. Rád se potkává s principy nenásilné komunikace, které předává na workshopech pro veřejnost, ve školách a v Nenásilném podcastu.

Odbornými garantkami kurzu jsou doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. a doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
Jedná se o školení v rámci projektu: Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013259.