skip to Main Content

Dynamika skupiny: Jak a kdy nastavovat pravidla a vztahy se studujícími?

termín: 14. ledna 2022, 9:00-12:00

místo: Katedra historie FF UP v Olomouci, Na Hradě 5, SP 2.10

V případě nepříznivé epidemiologické situace kurz proběhne on-line.

E-přihláška je k dispozici na https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2142/detail/terms

anotace:

Výzkumně i prakticky máme ověřeno, že vzdělávání prochází vztahem. Jinými slovy, to, kolik se studenti naučí a jak je učení baví, je do značné míry ovlivněno tím, jaké vztahy mají se svými vyučujícími.
Na tomto workshopu společně prozkoumáme za pomoci teoretických modelů, praktických cvičení a sdílení dobré/špatné praxe a) co, b) kdy a c) jak (ne)dělat, abychom vytvořili studijní prostředí, které podporuje vznik dobrých vztahů a ve kterém se učení daří. Workshop si klade za cíl být nejen více praktický (65 %) než teoretický (35 %), ale hlavně užitečný (100 %).

lektor:

Mgr. Petr Sucháček působí v Centru rozvoje pedagogických kompetencí na Masarykově univerzitě v Brně. Učí předměty Komunikační trénink, Práce se skupinovou dynamikou a Pedagogická komunikace. Rád se potkává s principy nenásilné komunikace, které předává na workshopech pro veřejnost, ve školách a v Nenásilném podcastu.

 

Cestou vlastního rozvoje (vzdělávací výcvik pro VŠ pedagogy)

Školení pro akademické pracovníky bude probíhat v několika navazujících termínech v průběhu celého letního semestru, a to pro dvě samostatné skupiny (výuka je buď dopoledne, nebo odpoledne). Výuka dopoledne bude 9:00 – 12:00 hod, odpoledne 13:00 – 16:00 hod.
Termíny výuky v roce 2022: 18. ledna; 15. února; 15. března; 19. dubna; 17. května.

E-přihláška (můžete zvolit dopolední nebo odpolední variantu kurzu) je k dispozici na https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2231/detail/terms

Výcvik povede: Mgr. Michal Dubec

Anotace vzdělávacího výcviku pro vysokoškolské pedagogy:

Obsah výcviku je tvořen těmito (níže podrobně popsanými) moduly: Vedení studentů k odpovědnosti a samostatnosti; Vědomá práce s vlastními emocemi v konkrétních situacích; Zvládání kritik, konfliktů a výmluv; Práce se skupinovou dynamikou studijních a pracovních skupin; Zvládání manipulací včetně automanipulací; Smysluplně na svůj rozvoj; Skupinovou reflexí k potřebám studentů; Spolu, smysluplně a s radostí. Jednotlivá setkání výcviku jsou postavená tak, že vždy na začátku setkání proběhne sdílení konkrétních situací z praxe a podle nich zvolíme některý z nabízených modulů, který obsahově pokrývá většinu ze sdílených situací a potřeb účastníků. Každý z modulů zahrnuje konkrétní dovednosti, které jsou popsané v jeho anotaci. Během programu si probírané dovednosti budeme aktivně zkoušet. Cílem je, aby se každý z nás mohl v rámci konkrétních dovedností dostat až na úroveň vědomé kompetence, tedy používání dané dovednosti v konkrétních situacích, v podobnosti podstatné.

Zde najdete popis jednotlivých modulů: Popis jednotlivých modulů školení Cestou vlastního rozvoje.

lektor: Kdo setkání povede

Mgr. Michal Dubec je učitel s 21 letou praxí. Učil 9 let na základní škole, poté 12 let na gymnáziu a na vysoké škole (ZČU, Plzeň). V Současné době učí v programu Učitel naživo a vede programy pro děti na ZŠ. Specializuje se na vedení lidí (žáků, studentů a dospělých) k sebeřízení a k odpovědnosti za chování, práci se skupinovou dynamikou školních tříd a pracovních kolektivů, řešení konfliktů a práci s emocemi.

Vytváří programy pro rozvoj lektorů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea). Lektorsky spolupracuje s celorepublikovými centry pro vzdělávání učitelů (NIDV, KVIC). Píše skripta a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou.
V soukromém životě se věnuje běhání, vyřezávání ze dřeva a ochutnávání kávy.
S jeho prací je možné se seznámit v těchto videích: Online kurz s názvem „Komunikace s lidmi v souladu s fungováním mozku“. Dostupné na:
https://www.seduo.cz/komunikace-s-lidmi-v-souladu-s-fungovanim-mozku

 

Odbornými garantkami kurzů jsou doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D. a doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.

Jedná se o školení v rámci projektu: Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013259.