skip to Main Content

Rozvoj kritické gramotnosti skrze čtení-psaní-diskusi ve vysokoškolské výuce: cíle a aktivity

Rádi bychom vás informovali o realizaci kurzu pro vyučující Filozofické fakulty UP v Olomouci. Kurz s názvem Rozvoj kritické gramotnosti skrze čtení-psaní-diskusi ve vysokoškolské výuce: cíle a aktivity povede PhDr. Ondřej Hausenblas, který se dlouhodobě zabývá problematikou čtenářství a porozumění čtenému textu, vyučuje na Katedře české literatury PedF UK didaktiku literární výchovy. Od roku 1998 je lektorem programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení.

Kurz proběhne ve dnech 16. – 18. září 2020 a dvou navazujících setkáních (20. 11. 2020 a 21. 1. 2021), která budou zaměřena na evaluaci výukových metod, poskytnutí zpětné vazby, konzultace a inspirace k dalším možnostem výuky. Od účastníků kurzu se očekává přítomnost na všech setkáních (40 výukových hodin).

Místo konání Katedra historie, místnost 2.10, Na Hradě 5, FF UP v Olomouci

Anotace:
Kurz je určen pro vyučující FF UP, kteří se studenty ve výuce pracují s literárními nebo odbornými texty. V pěti celodenních setkáních od září 2020 do ledna 2021 se účastníci zaměří na prohloubení a účinnou podporu studentova čtení a učení ve své oborové výuce. Možné výukové přístupy, s nimiž se účastníci obeznámí (a které si sami vyzkoušejí jednak v kurzu, jednak ve své výuce mezi setkáními), mohou sloužit i těm vyučujícím, kteří vedou přípravné studium budoucích učitelů ZŠ a SŠ. Kurz se věnuje také systematickému plánování učebních jednotek a dále jednotlivým efektivním přístupům a postupům při výběru textů, při jejich analýze a interpretaci a při spolupráci mezi studenty.

Jedná se o školení v rámci projektu: Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013259.