skip to Main Content

Letní škola numismatiky

Numismatika je dlouhodobě pěstovaným oborem především ze sběratelského hlediska. Pokud jde o numismatiku vědeckou, zahrnující širší kontext peněžně historických vztahů, je zřejmé, že se dnes potýká s nedostatkem mladých zájemců. Tato situace je mimo jiné způsobena nedostatečnou pozorností, která je tomuto oboru věnována na domácích univerzitách.

Letní škola numismatiky je setkáním odborné a laické veřejnosti, jehož hlavním cílem je prezentace numismatiky, a to v nejrůznějších aspektech a dobách (od nálezů po sběratelství, od antiky po novověk).

Za cílovou skupinu tohoto kurzu považujeme všechny zájemce – sběratele, kurátory muzeí, pracovníky památkové péče, laické zájemce o historii či studenty pomocných věd historických, historie, archeologie, dějin umění nebo ekonomických oborů.
Podrobný program kurzu naleznete tady:

.

Termín konání: 2. – 4. září 2022

E-přihláška je k dispozici na portálu CŽV.

Místo konání: Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Na Hradě 245/5, Olomouc.

 

Cena kurzu je 1 300,- Kč, pro studenty (napsat na e-mail branka.cackovicova@upol.cz) je kurzovné 700,- Kč (platební údaje ze zobrazí v portálu celoživotního vzdělávání po přijetí do kurzu.)

Pro účastníky kurzu nabízíme možnost rezervace ubytování na kolejích (ve dvoulůžkových pokojích je cena 400,- Kč/noc, platí se na místě v hotovosti nebo kartou, stačí zarezervovat v červnu). Pokud budete mít zájem o ubytování, napište na hotel@upol.cz

Odbornými garanty kurzu jsou PhDr. Jiří Militký, Ph.D. a PhDr. Filip Hradil.

Sponzorem kurzu Letní škola numismatiky je Česká numismatická společnost.

Mediální partner Letní školy numismatiky je portál a časopis PROPAMÁTKY

Kontaktní osoba na katedře historie:
Markéta Peřinová
e-mail: marketa.perinova@upol.cz
tel.: 585 633 233

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová
tel.: 585 633 654
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz