skip to Main Content

ÚVOD                STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST                KURZY                KONTAKTY

Kurz teorie a dějin hudby

Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá ve dnech 7. a 14. března 2020 (vždy sobota) Kurz teorie a dějin hudby. Kurz v celkovém rozsahu 8 nebo 16 vyučovacích hodin je akreditován pro učitele hudební / estetické výchovy na ZŠ a SŠ, je však určen také zájemcům o studium muzikologie i širší hudbymilovné veřejnosti. Bude se konat na Katedře muzikologie FF UP (Umělecké centrum UP, 2. poschodí), Univerzitní 3, Olomouc (od vlakového nádraží tramvají č. 2, 4, 6 zastávka Nám. Republiky). 

v sobotu         7. března 2020 od 9.30 do 17 hod.

v sobotu         14. března 2020 od 9.30 do 17 hod.

E-přihlášky budou k dispozici do 1. března 2020 na portálu CŽV:

Jednodenní kurz http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2720

Dvoudenní kurz http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2721

Poplatek za celý kurz činí 1.850 Kč (v případě účasti na jediném z termínů pouze 925 Kč). Zájemci si ověří konání kurzu na www.musicology.upol.cz v sekci „Aktuality“, kde nejpozději 2. března 2020 budou zavěšeny aktuální informace. Nocleh si zajišťují zájemci sami. Informace o ubytování na vysokoškolských kolejích UP poskytuje Ubytovací kancelář SKM UP na tel. č. 585 638 016, 777 000 202 nebo na e-mailové adrese hotel@upol.cz.

7. března 2020

9:00–9:30  Prezence účastníků, organizační otázky

9.30–11.00, uč. RS Hudba v globálním kontextu PhDr. Marian Šidlo Friedl, Ph.D.
11.15–12.45, uč. RS Hudební psychologie – aktuální přístupy Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.
Oběd  
13.45–15.15, uč. RS Popová a rocková hudba Mgr. Jan Blüml, Ph. D.
15.30–17.00, uč. RS Seminář hudební analýzy MgA. Marek Keprt, Ph.D.

 

14. března 2020

9:00–9:30  Prezence účastníků, organizační otázky

9.30–11.00,  uč. RS Od antiky k renesanci. Hlavní rysy vývoje evropské hudby do roku 1600 Doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.
11.15–12.45, uč. RS Hudba v období baroka Doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.
Oběd
13.45–15.15,  uč. RS Svět hudby 19. století Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
15.30–17.00, uč. RS Avantgarda v hudbě 20. století   Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.