skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Muzikoterapeutické bubnování

Cílem kurzu je seznámit se se základy muzikoterapeutického použití bubnování se současným zpěvem, naučit se základy dynamické relaxace a pochopit princip relaxace jako takové a rovněž zdravotní prospěch účastníků kurzu. Ti se seznámí se základy muzikoterapeutického bubnování na buben djembé a šamanský buben se současným volným zpěvem.

Kurz povede praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie, předseda Evropské asociace celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomír Holzer.

Kurz v rozsahu 20 hodin bude probíhat vždy v úterý (v uvedených termínech) 17.30 – 19. 30 hod na Filozofické fakultě UP v Olomouci.

Cena kurzu je 3 800,- Kč (možnost zaplatit ve 2 splátkách), přihláška je k dispozici na portálu CŽV.

Letáček ke kurzu Muzikoterapeutické bubnování letacek

Termíny výuky:

6. října 2020
20. října 2020 zrušeno
3. listopadu 2020
1. prosince 2020
15. prosince 2020
2. února 2021
16. února 2021
2. března 2021
16. března 2021
30. března 2021

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
tel.: 585 633 654
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz