skip to Main Content

        ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

Muzikoterapeutické bubnování

Cílem kurzu je seznámit se se základy muzikoterapeutického použití bubnování se současným zpěvem, naučit se základy dynamické relaxace a pochopit princip relaxace jako takové a rovněž zdravotní prospěch účastníků kurzu. Ti se seznámí se základy muzikoterapeutického bubnování na buben djembé a šamanský buben se současným volným zpěvem.

Kurz povede praktický muzikoterapeut a dlouholetý lektor kurzů muzikoterapie, předseda Evropské asociace celostní muzikoterapie PaedDr. Lubomír Holzer.

Kurz v rozsahu 24 hodin bude probíhat vždy v úterý (v uvedených termínech) 18.30 – 20.30 hod na Filozofické fakultě UP v Olomouci.

Cena kurzu je 5 100,- Kč (možnost zaplatit ve 2 splátkách).

E-přihláška je k dispozici na https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2408/detail/terms

Termíny výuky v r. 2022/23:

18. října 2022
1. listopadu 2022
15. listopadu 2022
29. listopadu 2022
13. prosince 2022
7. února 2023

21. února 2023
7. března 2023
21. března 2023
4. dubna 2023
18. dubna 2023
2. května 2023

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
tel.: 585 633 654
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz