skip to Main Content

 

Přípravné kurzy k přijímacímu řízeni            

Jednotlivé katedry Filozofické fakulty UP ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání FF UP nabízí přípravné kurzy k přijímacímu řízeni. Přípravné kurzy jsou zaměřené na zájemce o studium jednotlivých oborů na FF UP a poskytují základní informace o studiu a o průběhu a obsahu přijímacího řízení.

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM KATEDRY DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH STUDIÍ FF UP

sobota 6. 2. 2021 online, 9.00 – 15.00 hodin

Online stream je naplánován na celý den, pauzy si zájemci vyberou během diskuzí. Seznámíte se s mnoha vyučujícími naší katedry, uvidíte ukázky z filmů/ divadelních inscenací/ TV seriálů/ podcastů. Budete perfektně připraveni na naše přijímací zkoušky a kurz vám pomůže i při přípravě na maturitní zkoušky. Informace na stránkách Katedry divadelních a filmových studií FF UP, https://kdfs.upol.cz/uchazecum/

Cena kurzu 300,- Kč
E-přihláška je k dispozici na portálu CŽV

Link a heslo na online přenos obdržíte na e-mailovou adresu před začátkem kurzu. K účasti na kurzu není nutná kamera.

1. Blok TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÁ STUDIA

9:00                              Přivítání, průběh kurzu, pravidla online přenosu

9:05 – 9:30                  Radio – rozhlas – podcast. Užitečné tipy pro přípravu na maturitu a přijímačky. Jak napsat analýzu rozhlasového pořadu, audioknihy, podcastu.

9:30 – 10:00                Televize – audiovize – nová média. Jak se dívat na oblíbený seriál, reality show, televizní film? Co je to quality TV? Jak si k přijímačkám připravit analýzu televizního pořadu?

10:00 – 11:00     Festivaly a jejich produkce, praxe na katedře. Diskuse s vyučujícími o oboru Televizní a rozhlasová studia, dotazy, debata, praktické návody k přijímačkám

2. Blok DIVADELNÍ STUDIA

11:00 – 11:30             Mapa českého divadla, divadelní publikace a periodika, festivaly a ceny.

11:30 – 12:00             Jak analyzovat divadelní představení?

12:00 – 13:00     Diskuse s vyučujícími oboru Divadelní studia. Dotazy, užitečné odkazy, linky na zajímavé platformy a divadla, tipy k přijímačkám.

3. Blok FILMOVÁ STUDIA

13:00 – 13:30             Jak napsat filmovou analýzu? (Hitchock: Okno do dvora) Filmové publikace, filmové časopisy, doporučení k přijímačkám

13:30 – 14:00             Olomoucká filmová věda, tradice a současnost. Jak se uplatňují naši absolventi? Progresivní obor kulturních a kreativních průmyslů, jak spojit teorii a praxi?

14:00 – 15:00     Diskuze s vyučujícímu oboru Filmová studia.  Jak si nastavit studium co nejefektivněji? Které filmy lze uplatnit u maturity? Co si přečíst k přijímačkám? V čem se liší studium v Olomouci od jiných filmových kateder?

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
tel. 585 633 654
branka.cackovicova@upol.cz

Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie v roce 2021

Kurz organizuje Katedra psychologie FF UP v Olomouci a proběhne ve dnech: 6. 3. 2021, 13. 3. 2021 a 20. 3. 2021.

6.3.2021

9,00-12,15 – Mgr. Martin Kupka, Ph.D. –  Klinická psychologie
13,00-16,15- PhDr. Daniel Dostál, Ph.D. –  Dějiny psychologie, Obecná psychologie

13.3.2021

9,00-12,15- PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D. – Vývojová psychologie
13,00-16,15 – MUDr., PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.-  Biologie

20.3.2021

9,00-12,15 – prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc. – Psychologie osobnosti
13,00-16,15 – PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D. –  Sociální psychologie

Cena kurzu je 1.800,-

Přihlášky jsou otevřeny od 4. 1. 2021 do 28. 2. 2021 na www.czv.upol.cz

DŮLEŽITÉ:

Akce proběhne dle (v té době) platných opatřeních Covid-19. Pokud by z určitých důvodů nebyla možná prezenční výuka/setkání (např. omezení akcí nad určitý počet účastníků či jiná opatření), proběhne přípravný kurz on-line. V takovém případě budou účastnici kurzu informováni s předstihem.

Přípravný kurz ke studiu psychologie se uskuteční v AULE Filozofické fakulty UP, která je na ulici Křížkovského 10 v Olomouci.
Od vlakového nádraží směr centrum (tramvaj č. 2, 4, 6), od autobusového nádraží (tramvaj č. 4). Vystupte na náměstí Republiky a za POŠTOU (nejvyšší budova na tomto náměstí) je ulice Křížkovského. Budova FF je po pravé straně, téměř na konci ulice.

https://mapy.cz/zakladni?x=17.2604947&y=49.5957946&z=18&source=addr&id=9032913&q=Olomouc%20K%C5%99%C3%AD%C5%BEkovsk%C3%A9ho%2010

Přípravný kurz pro bakalářské studium na anglistice FF UP

Katedra anglistiky a amerikanistiky na FF UP v Olomouci pořádá přípravné kurzy pro uchazeče o bakalářské studium angličtiny. V přípravném kurzu se studenti seznámí:

  • s požadavky a vhodnou studijní literaturou (jazyk a kulturní přehled)
  • s formátem testu (délka, typy testových úloh, hodnocení)
  • s praktickými tipy a strategiemi pro úspěšné řešení všech testových úloh

V ceně jednodenního kurzu je:

  • přehledný materiál se všemi typy testových úloh včetně ukázkového přijímacího testu
  • výuka zaměřená na úspěšné zvládnutí testu – analýza testových úloh, řešení jednotlivých testových položek, vysvětlení problému, hodnocení
  • přehled základních okruhů z reálií

Svým obsahem a typem testových úloh je kurz vhodný i jako příprava k maturitní zkoušce z angličtiny a mezinárodním zkouškám (část čtecí dovednosti a test slovní zásoby a mluvnice).

Datum konání: sobota 6. 3. 2021 (kurz proběhne online)
Jednodenní kurz (8 vyučovacích hodin) + obsáhlý materiál na internetu s klíčem – 1390,- Kč.

Součástí nabídky je materiál na internetu, který obsahuje další testové úlohy, klíč a komentář, proč je která varianta správná či nikoli, a ukázkový přijímací test s klíčem, komentářem, včetně materiálu k části týkající se reálií anglicky mluvících zemí. Materiál je vhodný k samostudiu po absolvování kurzu. Přístupové heslo získají účastníci kurzu od vyučujícího.

Místo konání: kurz proběhne v online prostředí – bude upřesněno

Organizace dne:
9.15 – 9.45: Registrace
9.45 – 11.15, 11.30 – 13.00: Výuka
13.00 – 14.00: Přestávka
14.00 – 15.30, 15.45 – 17.15: Výuka

Přihlášení do kurzu od 11. 1. 2021 do 1. 3. 2021 na adrese:
http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2147

Garantem kurzu je  PhDr. Sabina Pazderová (examinátor cambridgských zkoušek PET, FCE a CAE).
Případné dotazy prosím zasílejte na emailovou adresu kamila.vecerova@upol.cz

 

Kurz teorie a dějin hudby

Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá ve dnech 6. a 13. března 2021 (vždy sobota) Kurz teorie a dějin hudby. Kurz v celkovém rozsahu 8 nebo 16 vyučovacích hodin je akreditován pro učitele hudební/estetické výchovy na ZŠ a SŠ, je však určen také zájemcům o studium muzikologie i širší hudbymilovné veřejnosti. Bude se konat on-line formou videokonference.

v sobotu         6. března 2021 od 9.30 do 17 hod.

v sobotu         13. března 2021 od 9.30 do 17 hod.

Prosíme, aby zájemci o kurz vyplnili elektronickou přihlášku na portálu CŽV do 28. února 2021:

Jednodenní kurz 6. nebo 13. března 2021 http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2720

Dvoudenní kurz 6. a 13. března 2021 http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2721

Kurz se uskuteční v případě zájmu nejméně deseti osob. Poplatek za celý kurz činí 1850 Kč (v případě účasti na jediném z termínů pouze 925 Kč). Zájemci si ověří konání kurzu na www.musicology.upol.cz v sekci „Aktuality“, kde budou 1. března 2021 zavěšeny aktuální informace.

Program kurzu: 

Sobota 6. 3. 2021 

9.30- 11.00 Od antiky k renesanci. Dějiny hudby do roku 1600 Doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.
11.15-12.45 Barokní opera Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.
————–
13.45-15.15 Svět hudby 19. století Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
15.30-17.00 Avantgarda v hudbě 20. století   Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Sobota 13. 3. 2021 

9.30-11.00 Etnomuzikologie PhDr. Marian Šidlo Friedl
11.15-12.45 Hudební psychologie – teorie a praxe Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.
—————  
13.45-15.15 Popová a rocková hudba Mgr. Jan Blüml, Ph. D.
15.30-17.00 Hudební analýza MgA. Marek Keprt, Ph.D.

 

Přípravný kurz pro zájemce o magisterské studium obecné lingvistiky

Členové katedry obecné lingvistiky představí problematiku jazyka a komunikace, analýzy textu a také odbornou profilaci katedry. Doporučí uchazečům relevantní literaturu k přípravě na přijímací řízení a také nastíní vhodnou formu seminární práce, odborného článku apod. k ústnímu pohovoru. Uchazečům budou představeny i konkrétnější odborné směry (kvantitativní lingvistika, sémiotika, biosémiotika, filosofie vědy, psycholingvistika, analýzy diskurzů a další), kterým se zájemci mohou v průběhu studia věnovat a jejichž rámcová znalost bude u příjímacího pohovoru velmi vítána.

Kurz si klade za cíl připravit uchazeče na ústní pohovor v rámci přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia programu Obecná lingvistika. Magisterský studijní program lze studovat jako samostatný studijní program, maior nebo minor.

V přípravném kurzu se zájemci seznámí s požadavky k ústnímu pohovoru a relevantní studijní literaturou, se strukturou přijímacího pohovoru, se základní problematikou jazyka a komunikace a interdisciplinárními přesahy lingvistiky.

Termín: pátek, 26. března 2021 od 9.00 – 13.00 hod
Místo konání: Katedra obecné lingvistiky, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 14.
Pokud by nebyla možná prezenční výuka, proběhne přípravný kurz on-line.
Cena kurzu: 450,- Kč
Přihláška je k dispozici na portálu CŽV

 

Kontakt:
Branka Čačkovićová
Tel.: 585 633 654
E-mail: branka.cackovicova@upol.cz