skip to Main Content

 

Přípravné kurzy k přijímacímu řízeni            

Jednotlivé katedry Filozofické fakulty UP ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání FF UP nabízí přípravné kurzy k přijímacímu řízeni. Přípravné kurzy jsou zaměřené na zájemce o studium jednotlivých oborů na FF UP a poskytují základní informace o studiu a o průběhu a obsahu přijímacího řízení.

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM KATEDRY DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH STUDIÍ FF UP

sobota 10.4. 2021 online, 9.00 – 15.00 hodin

Online stream je naplánován na celý den, pauzy si zájemci vyberou během diskuzí. Seznámíte se s mnoha vyučujícími naší katedry, uvidíte ukázky z filmů/ divadelních inscenací/ TV seriálů/ podcastů.
Informace na stránkách Katedry divadelních a filmových studií FF UP zde.

Cena kurzu: 300,- Kč
E-přihláška je k dispozici na portálu CŽV zde.
Link a heslo na online přenos obdržíte na e-mailovou adresu před začátkem kurzu. K účasti na kurzu není nutná kamera.

I. Blok TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÁ STUDIA
9:00                    Přivítání, průběh kurzu, pravidla online přenosu
9:05 – 9:30         Radio – rozhlas – podcast. Jak napsat analýzu rozhlasového pořadu, audioknihy, podcastu.
9:30 – 10:00      Televize – audiovize – nová média. Jak se dívat na oblíbený seriál, reality show, televizní film? Co je to quality TV? Jak si k přijímačkám připravit analýzu televizního pořadu?
10:00 – 11:00    Festivaly a jejich produkce, praxe na katedře. Diskuse s vyučujícími o oboru Televizní a rozhlasová studia, dotazy, debata, praktické návody k přijímačkám

II. Blok DIVADELNÍ STUDIA
11:00 – 11:30   Mapa českého divadla, divadelní publikace a periodika, festivaly a ceny.
11:30 – 12:00       Jak analyzovat divadelní představení?
12:00 – 13:00  Diskuse s vyučujícími oboru Divadelní studia. Dotazy, užitečné odkazy, linky na zajímavé platformy a divadla, tipy k přijímačkám.

III. Blok FILMOVÁ STUDIA
13:00 – 13:30    Jak napsat filmovou analýzu? (Hitchock: Okno do dvora) Filmové publikace, filmové časopisy, doporučení k přijímačkám
13:30 – 14:00   Olomoucká filmová věda, tradice a současnost. Jak se uplatňují naši absolventi? Progresivní obor kulturních a kreativních průmyslů, jak spojit teorii a praxi?
14:00 – 15:00      Diskuze s vyučujícímu oboru Filmová studia. Jak si nastavit studium co nejefektivněji? Které filmy lze uplatnit u maturity? Co si přečíst k přijímačkám? V čem se liší studium v Olomouci od jiných filmových kateder?

 

Kontakt:
Branka Čačkovićová
Tel.: 585 633 654
E-mail: branka.cackovicova@upol.cz