skip to Main Content

Přípravné kurzy k přijímacímu řízeni            

Jednotlivé katedry Filozofické fakulty UP ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání FF UP nabízí přípravné kurzy k přijímacímu řízeni. Přípravné kurzy jsou zaměřené na zájemce o studium jednotlivých oborů na FF UP a poskytují základní informace o studiu a o průběhu a obsahu přijímacího řízení.

Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie v roce 2022

Kurz organizuje Katedra psychologie FF UP v Olomouci a proběhne vždy v sobotu ve dnech: 8. 10. 2022, 15. 10. 2022 a 22. 10. 2022.

Cena kurzu je 2000,-

Přihláška je k dispozici na https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2609/detail/terms

8. 10. 2022

9,00-12,15 – prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc. – Psychologie osobnosti

13,00-16,15 – PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D. –  Sociální psychologie

15. 10. 2022

9,00-12,15- PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D. – Vývojová psychologie

13,00-16,15 – MUDr., PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. –  Biologie

22. 10. 2022

9,00-12,15 – Mgr. Martin Kupka, Ph.D. – Klinická psychologie

13,00-16,15- PhDr. Daniel Dostál, Ph.D. –  Dějiny psychologie, Obecná psychologie

Přípravný kurz ke studiu psychologie se uskuteční v AULE Filozofické fakulty UP, která je na ulici Křížkovského 10 v Olomouci.

Od vlakového nádraží směr centrum (tramvaj č. 2, 4, 6), od autobusového nádraží (tramvaj č. 4). Vystupte na náměstí Republiky a za POŠTOU (nejvyšší budova na tomto náměstí) je ulice Křížkovského. Budova FF je po pravé straně, téměř na konci ulice.

https://mapy.cz/zakladni?x=17.2604947&y=49.5957946&z=18&source=addr&id=9032913&q=Olomouc%20K%C5%99%C3%AD%C5%BEkovsk%C3%A9ho%2010

 

Kontakt:
Branka Čačkovićová
Tel.: 585 633 654
E-mail: branka.cackovicova@upol.cz