skip to Main Content

 

Přípravné kurzy k přijímacímu řízeni            

Jednotlivé katedry Filozofické fakulty UP ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání FF UP nabízí přípravné kurzy k přijímacímu řízeni. Přípravné kurzy jsou zaměřené na zájemce o studium jednotlivých oborů na FF UP a poskytují základní informace o studiu a o průběhu a obsahu přijímacího řízení.

Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie v roce 2022 (letní semestr) – ON-LINE FORMA

ON-LINE přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie v roce 2022

Kurz organizuje Katedra psychologie FF UP v Olomouci a proběhne ve dnech (soboty): 5. 3. 2022, 12. 3. 2022 a 19. 3. 10. 2022.

5. 3. 2022 

9,00-12,15 – MUDr., PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. –  Biologie

13,00-16,15 – Mgr. Martin Kupka, Ph.D. –  Klinická psychologie

12. 3. 2022

9,00-12,15- PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D. – Vývojová psychologie

13,00-16,15 – PhDr. Daniel Dostál, Ph.D. –  Dějiny psychologie, Obecná psychologie

19. 3. 2022

9,00-12,15 – prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc. – Psychologie osobnosti

13,00-16,15- PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D. – Sociální psychologie

Cena kurzu je 2000,- Kč

E-přihláška je otevřena od 3.12. 2021 do 28.2. 2022 na odkazu: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2108/detail/terms

ON-LINE přípravný kurz ke studiu psychologie se uskuteční přes platformu ZOOM. Linky k jednotlivým přednáškovým blokům budou zaslány v předstihu. V úvodu proběhne prezenčka přes tento systém. Záznam z kurzu není možné pořizovat.

Kontaktní osoba:

Paní Lenka Molnárová
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
Email: lenka.molnarova@upol.cz

Tel. +420 731 537 323

 

Kontakt:
Branka Čačkovićová
Tel.: 585 633 654
E-mail: branka.cackovicova@upol.cz