skip to Main Content

 

Přípravné kurzy k přijímacímu řízeni                                                                             

Jednotlivé katedry Filozofické fakulty UP ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání FF UP nabízí přípravné kurzy k přijímacímu řízeni. Přípravné kurzy jsou zaměřené na zájemce o studium jednotlivých oborů na FF UP a poskytují základní informace o studiu a o průběhu a obsahu přijímacího řízení.

 

Přípravný kurz pro zájemce o studium na Katedře divadelních a filmových studií FF UP

Termín konání: sobota 23. března 2019 od 9:00 -18:00 hod.
Místo konání: Filmový sál, 3. patro, KDFS, Univerzitní 3, Olomouc
Cena kurzu: 300,- Kč

Program:
08.45 – 09.00 Prezence účastnic a účastníků (Gáborová)
09.00 – 09.40 Mapa současného divadla – soubory , osobnosti, dramatická tvorba (Lazorčáková)
09.50 – 10.20  Divadelní instituce, odborná literatura k oblasti divadla (Bernátek)
10.30 – 11.30   Jak analyzovat divadelní představení (Bernátek)
11.40 – 12.30   Radio studies ve světě a u nás (Hanáčková)
12.30 – 13.30  Pauza a/nebo Konvikt Tour – prohlídka prostor katedry (Korda)
13.30 – 14.10  Co jsou televizní studia, základní literatura a televizní kánon (Korda)
14.20 – 15.20  Jak analyzovat televizní seriál (Jedličková)
15.30 – 16.30  Analýza filmu aneb jak být poučeným divákem (Ptáček)
16.40 – 17.10  Přístupy k dějinám filmu, základní literatura, co dát na seznam filmů (Bilík)
17.10 – 18.00  Proč se nebát pohovoru, jak napsat samostatnou práci, proč studovat v Olomouci (Bilík)

Zájemci o vybrané části programu mohou pochopitelně dorazit pouze na dané bloky, poplatek zůstává stejný.

E-přihláška ke kurzu je k dispozici na portálu CŽV do 19. 3. 2019, po tomto datu můžete ještě zažádat o zařazení na základě emailu na adresu ICV FF UP (branka.cackovicova@upol.cz).

Kurz muzikologie

Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá ve dnech 23. a 30. března 2019 (vždy sobota) Kurz muzikologie. Kurz v celkovém rozsahu 16 vyučovacích hodin je určen zájemcům o studium muzikologie, učitelům hudby i širší hudbymilovné veřejnosti. Bude se konat na Katedře muzikologie FF UP (Umělecké centrum UP, 2. poschodí), Univerzitní 3, Olomouc (od vlakového nádraží tramvají č. 2, 4, 6 zastávka Nám. Republiky).
sobota 23. března 2019 od 9.30 do 17 hod.
sobota 30. března 2019 od 9.30 do 17 hod.

Prosíme, aby zájemci o kurz vyplnili elektronickou přihlášku na portálu CŽV do 17. března 2019:

Jednodenní kurz 23. nebo 30. března 2019 http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2142

Dvoudenní kurz 23. a 30. března 2019 http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2141

Kurz se uskuteční v případě zájmu nejméně deseti osob (sledujte prosím http://musicology.upol.cz). Poplatek za celý kurz činí 2.000 Kč (v případě účasti na jediném z termínů pouze 1.000 Kč). Zájemci si ověří konání kurzu na www.musicology.upol.cz v sekci „Aktuality“, kde nejpozději 18. března 2019 budou zavěšeny aktuální informace. Nocleh si zajišťují zájemci sami. Informace o ubytování na vysokoškolských kolejích UP poskytuje Ubytovací kancelář SKM UP na tel. č. 585 638 016, 777 000 202 nebo na e-mailové adrese hotel@upol.cz.

Program kurzu:
Sobota 23. 3. 2019
9.30-11.00   Etnomuzikologie, PhDr. Marian Šidlo Friedl
11.15-12.45   Hudební psychologie – teorie a praxe, Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.
13.45-15.15   Popová a rocková hudba, Mgr. Jan Blüml, Ph. D.
15.30-17.00  Hudební analýza, MgA. Marek Keprt, Ph.D.

Sobota 30. 3. 2019
9.30- 11.00   Od antiky k renesanci. Dějiny hudby do roku 1600, Doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.
11.15-12.45   Barokní opera, Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.
13.45-15.15   Svět hudby 19. století, Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
15.30-17.00  Avantgarda v hudbě 20. století, Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.


Přípravný kurz pro zájemce o studium obecné lingvistiky

Členové katedry obecné lingvistiky představí problematiku jazyka a komunikace, analýzy textu a také odbornou profilaci katedry. Doporučí uchazečům relevantní literaturu k přípravě na přijímací řízení a také nastíní vhodnou formu seminární práce, odborného článku apod. k ústnímu pohovoru. Uchazečům budou představeny i konkrétnější odborné směry (kvantitativní lingvistika, sémiotika, biosémiotika, filosofie vědy, psycholingvistika, analýzy diskurzů a další), kterým se zájemci mohou v průběhu studia věnovat a jejichž rámcová znalost bude u příjímacího pohovoru velmi vítána.

Kurz si klade za cíl připravit uchazeče na ústní pohovor v rámci přijímacího řízení do navazujícího Mgr. studia, a to jak jednooborového Obecná lingvistika a teorie komunikace, tak dvouoborového Obecná lingvistika.

V přípravném kurzu se zájemci seznámí s požadavky k ústnímu pohovoru a relevantní studijní literaturou, se strukturou přijímacího pohovoru, se základní problematikou jazyka a komunikace a interdisciplinárními přesahy lingvistiky.

Termín: pátek, 29. března 2019 od 9.00 – 13.00 hod
Místo konání: Filozofická fakulta UP, Křížkovského 14, 1. patro, místnost KC-2.08
Cena kurzu: 450,- Kč
Přihláška je k dispozici na portálu CŽV


Přípravný kurz pro zájemce o studium žurnalistiky

Kurz je určen pro uchazeče o studium žurnalistiky. Skládá se z několika přednášek týkajících se základních studijních okruhů, jejichž znalost bude požadována u oborového přijímacího testu (např. základní pojmy žurnalistiky, elektronická a tištěná média, osobnosti médií, historický a kulturní přehled). Uchazeči budou seznámeni s požadovanou studijní literaturou. Součástí kurzu je i společné vypracování a vyhodnocení zkušebních testů. Samostatný blok bude věnován také informacím o studiu žurnalistiky na FF UP a odpovědím na konkrétní dotazy zájemců o studium. V ceně jednodenního kurzu je tištěný materiál s přehledem požadavků, příklady studijní literatury i ukázkami dříve realizovaných přijímacích oborových testů.

Termín kurzu:
sobota 6. 4. 2019

Místo konání:
Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky FF UP v Olomouci
tř. Svobody 8, uč. 2.05

Cena kurzu: 650,- Kč

E- přihláška je k dispozici na portálu CŽV

 

Kontakt:
Branka Čačkovićová
Tel.: 585 633 654
E-mail: branka.cackovicova@upol.cz