skip to Main Content

 

Přípravné kurzy k přijímacímu řízeni            

Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie

Vzhledem k situaci COVID-19 a vyhlášeným opatřením není možné realizovat přípravný kurz prezenčně, takže bude realizován ON-LINE podle plánovaného rozvrhu:

10.10. 2020, 17. 10. 2020 a 24. 10. 2020.

10. října 2020

9,00-12,15 – MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. – Biologie, náhradní termín 14. listopadu 2020
13,00-16,15 – PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D. –  Sociální psychologie

17. října 2020

9,00-12,15- PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D. – Vývojová psychologie
13,00-16,15 – Mgr. Martin Kupka, Ph.D. –  Klinická psychologie

24. října 2020

9,00-12,15 – prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc. – Psychologie osobnosti
13,00-16,15- PhDr. Daniel Dostál, Ph.D. –  Dějiny psychologie, Obecná psychologie

Cena kurzu je 1.800,- Kč.

Kontakt:
Katedra psychologie:
Lenka Molnárová
Tel.: 585 633 501
E-mail: lenka.molnarova@upol.cz

Institut celoživotního vzdělávání:
Branka Čačkovićová
Tel.: 585 633 654
E-mail: branka.cackovicova@upol.cz

 

 

                                                             

Jednotlivé katedry Filozofické fakulty UP ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání FF UP nabízí přípravné kurzy k přijímacímu řízeni. Přípravné kurzy jsou zaměřené na zájemce o studium jednotlivých oborů na FF UP a poskytují základní informace o studiu a o průběhu a obsahu přijímacího řízení.

Kontakt:
Branka Čačkovićová
Tel.: 585 633 654
E-mail: branka.cackovicova@upol.cz