skip to Main Content

 

Přípravné kurzy k přijímacímu řízeni                                                                             

Jednotlivé katedry Filozofické fakulty UP ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání FF UP nabízí přípravné kurzy k přijímacímu řízeni. Přípravné kurzy jsou zaměřené na zájemce o studium jednotlivých oborů na FF UP a poskytují základní informace o studiu a o průběhu a obsahu přijímacího řízení.

Přípravný kurz pro bakalářské studium na anglistice FF UP

Katedra anglistiky a amerikanistiky na FF UP v Olomouci pořádá přípravné kurzy pro uchazeče o bakalářské studium angličtiny. V přípravném kurzu se studenti seznámí:

 • s požadavky a vhodnou studijní literaturou (jazyk a kulturní přehled)
 • s formátem testu (délka, typy testových úloh, hodnocení)
 • s praktickými tipy a strategiemi pro úspěšné řešení všech testových úloh

V ceně jednodenního kurzu je:

 • přehledný materiál se všemi typy testových úloh včetně ukázkového přijímacího testu
 • výuka zaměřená na úspěšné zvládnutí testu – analýza testových úloh, řešení jednotlivých testových položek, vysvětlení problému, hodnocení
 • přehled základních okruhů z reálií

Svým obsahem a typem testových úloh je kurz vhodný i jako příprava k maturitní zkoušce z angličtiny a mezinárodním zkouškám (část čtecí dovednosti a test slovní zásoby a mluvnice).

Datum konání:

 • jednodenní kurz (8 vyučovacích hodin) + obsáhlý materiál na internetu s klíčem – 1390,- Kč – sobota 15. 2. 2020

Součástí nabídky je materiál na internetu, který obsahuje další testové úlohy, klíč a komentář, proč je která varianta správná či nikoli, a ukázkový přijímací test s klíčem, komentářem, včetně materiálu k části týkající se reálií anglicky mluvících zemí. Materiál je vhodný k samostudiu po absolvování kurzu. Přístupové heslo získají účastníci kurzu od vyučujícího.

Místo konání:

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta UP v Olomouci
Křížkovského 10
učebna č. 3.05

Organizace dne:
9.15 – 9.45: Registrace
9.45 – 11.15, 11.30 – 13.00: Výuka
13.00 – 14.00: Přestávka
14.00 – 15.30, 15.45 – 17.15: Výuka

Přihlášení do kurzu od 8. 1. 2020 do 11. 2. 2020 na adrese: http://czv.upol.cz/
Garantem kurzu je  PhDr. Sabina Pazderová (examinátor cambridgských zkoušek PET, FCE a CAE). Případné dotazy prosím zasílejte na emailovou adresu kamila.vecerova@upol.cz.

Děkujeme za váš zájem o studium na naší katedře a těšíme se na shledání v Olomouci!

Kurz teorie a dějin hudby

Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá ve dnech 7. a 14. března 2020 (vždy sobota) Kurz teorie a dějin hudby. Kurz v celkovém rozsahu 8 nebo 16 vyučovacích hodin je akreditován pro učitele hudební / estetické výchovy na ZŠ a SŠ, je však určen také zájemcům o studium muzikologie i širší hudbymilovné veřejnosti. Bude se konat na Katedře muzikologie FF UP (Umělecké centrum UP, 2. poschodí), Univerzitní 3, Olomouc (od vlakového nádraží tramvají č. 2, 4, 6 zastávka Nám. Republiky). 

v sobotu         7. března 2020 od 9.30 do 17 hod.

v sobotu         14. března 2020 od 9.30 do 17 hod.

E-přihlášky budou k dispozici do 1. března 2020 na portálu CŽV:

Jednodenní kurz http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2720

Dvoudenní kurz http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-2721

Poplatek za celý kurz činí 1.850 Kč (v případě účasti na jediném z termínů pouze 925 Kč). Zájemci si ověří konání kurzu na www.musicology.upol.cz v sekci „Aktuality“, kde nejpozději 2. března 2020 budou zavěšeny aktuální informace. Nocleh si zajišťují zájemci sami. Informace o ubytování na vysokoškolských kolejích UP poskytuje Ubytovací kancelář SKM UP na tel. č. 585 638 016, 777 000 202 nebo na e-mailové adrese hotel@upol.cz.

7. března 2020

9:00–9:30  Prezence účastníků, organizační otázky

9.30–11.00, uč. RS Hudba v globálním kontextu PhDr. Marian Šidlo Friedl, Ph.D.
11.15–12.45, uč. RS Hudební psychologie – aktuální přístupy Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.
Oběd  
13.45–15.15, uč. RS Popová a rocková hudba Mgr. Jan Blüml, Ph. D.
15.30–17.00, uč. RS Seminář hudební analýzy MgA. Marek Keprt, Ph.D.

 

14. března 2020

9:00–9:30  Prezence účastníků, organizační otázky

9.30–11.00,  uč. RS Od antiky k renesanci. Hlavní rysy vývoje evropské hudby do roku 1600 Doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.
11.15–12.45, uč. RS Hudba v období baroka Doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.
Oběd
13.45–15.15,  uč. RS Svět hudby 19. století Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.
15.30–17.00, uč. RS Avantgarda v hudbě 20. století   Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

 

Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie v roce 2020

Kurz organizuje Katedra psychologie FF UP v Olomouci a proběhne ve dnech (soboty): 7. 3. 2020, 14. 3. 2020 a 21. 3. 2020.

7. března 2020

9,00-12,15 – MUDr., PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. –  Biologie

13,00-16,15- PhDr. Daniel Dostál, Ph.D. –  Dějiny psychologie, Obecná psychologie

14. března 2020

9,00-12,15- PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D. – Vývojová psychologie

13,00-16,15 – Mgr. Martin Kupka, Ph.D. –  Klinická psychologie

21. března 2020

9,00-12,15 – prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc. – Psychologie osobnosti

13,00-16,15 – PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D. –  Sociální psychologie

Cena kurzu je 1.800,-

Přihlášky budou otevřeny od 2. 1. 2020 do 28. 2. 2020 na www.czv.upol.cz

Přípravný kurz ke studiu psychologie se uskuteční v AULE Filozofické fakulty UP, která je na ulici Křížkovského 10 v Olomouci.
Od vlakového nádraží směr centrum (tramvaj č. 2, 4, 6), od autobusového nádraží (tramvaj č. 4). Vystupte na náměstí Republiky a za poštou (nejvyšší budova na tomto náměstí) je ulice Křížkovského. Budova FF je po pravé straně, téměř na konci ulice.
https://mapy.cz/zakladni?x=17.2604947&y=49.5957946&z=18&source=addr&id=9032913&q=Olomouc%20K%C5%99%C3%AD%C5%BEkovsk%C3%A9ho%2010

 

KURZ PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA KATEDŘE DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH STUDIÍ FF UP (PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR)

DATUM KONÁNÍ: SOBOTA 28. BŘEZNA 2020
MÍSTO KONÁNÍ: FILMOVÝ SÁL, 3. PATRO, KATEDRA DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH STUDIÍ FF UP (Univerzitní 3, Olomouc)
POPLATEK: 300,- Kč

PROGRAM

 • 08.45–09.00 Prezence účastnic a účastníků (A. Gáborová)
 • 09.00–09.40 Mapa současného divadla – soubory , osobnosti, dramatická tvorba (T. Lazorčáková)
 • 09.50–10.20 Divadelní instituce, odborná literatura k oblasti divadla (M. Bernátek)
 • 10.30–11.30 Jak analyzovat divadelní představení (M. Bernátek)
 • 11.40–12.30 Radio studies ve světě a u nás (A. Hanáčková)
 • 12.30–13.30 Pauza a/nebo Konvikt Tour – prohlídka prostor katedry (J. Korda)
 • 13.30–14.10 Co jsou televizní studia, základní literatura a televizní kánon (J. Korda)
 • 14.20–15.20 Jak analyzovat televizní seriál (J. Jedličková)
 • 15.30–16.30 Analýza filmu aneb jak být poučeným divákem (L. Ptáček)
 • 16.40–17.10 Přístupy k dějinám filmu, základní literatura, co dát na seznam filmů (P. Bilík)
 • 17.10–18.00 Proč se nebát pohovoru, jak napsat samostatnou práci, proč studovat v Olomouci (P. Bilík)

 

Zájemci o vybrané části programu mohou pochopitelně dorazit pouze na dané bloky, poplatek zůstává stejný. Na kurz se můžete elektronicky přihlásit přes portál CŽV od 2. ledna 2020 do 26. března 2020, po tomto datu můžete ještě zažádat o zařazení na základě emailu na adresu referátu celoživotního a dalšího vzdělávání (branka.cackovicova@upol.cz).

 

Kontakt:
Branka Čačkovićová
Tel.: 585 633 654
E-mail: branka.cackovicova@upol.cz