skip to Main Content

Jak se přihlásit do programu Celoživotního vzdělávání shodným s akreditovanými studijními programy?

1) Vyberte si program CŽV podle oboru nebo kombinace, o kterou máte zájem v katalogu studijních oborů na FF UP.

2) Vyplňte e-přihlášku pro požadovaný obor nebo kombinaci. Termín pro podání přihlášky je uveden vždy u daného oboru (do konce srpna).
V případě, že jste zde nenašli Vámi požadovanou kombinaci, kontaktujte Branku Čačkovićovou, branka.cackovicova@.upol.cz, tel.: 585 633 654

3) Po odeslání přihlášky zašlete na adresu ICV FF UP, Tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc:

  • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • strukturovaný životopis a další náležitosti (tak, jak je uvedeno v přihlášce).

V případě, že jste se v letošním roce zúčastnili přijímacího řízení na stejný studijní obor, o který máte zájem v rámci programu CŽV, uveďte tuto skutečnost do poznámky v přihlášce.

Úplata za dva semestry vzdělávání v programu CŽV je pro rok 2017/2018 stanovena ve výši 44.000 Kč pro všechny obory katedry politologie a evropská studia, katedry žurnalistiky, katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie (platí pro dvouoborovou kombinaci sociologie-andragogika a ostatní dvouoborové kombinace, kdy jeden z oborů v kombinaci je sociologie). Úplata za dva semestry studia v programu CŽV pro všechny obory katedře psychologie je stanovena ve výši 46.200 Kč.

Úplata za dva semestry vzdělávání v programu CŽV je pro rok 2017/2018 stanovena ve výši 24.000 Kč pro všechny ostatní studijní obory.

U programů CŽV, které jsou kombinací dvou oborů, výše úplaty za jeden obor činí 12.000 Kč (celková výše úplaty za program je 24.000 Kč) s výjimkou výše uvedených případů.

Úplatu za vzdělávání je možné uhradit ve dvou splátkách (vždy polovina z celkové výše úplaty) nejpozději týden před zahájením vzdělávání v aktuálním semestru.

Elektronické přihlášky budou k dispozici na www.czv.upol.cz.

Další informace:

Branka Čačkovićová, branka.cackovicova@upol.cz, 585 633 654

Mgr. Markéta Šupplerová, marketa.supplerova@upol.cz, 585 633 663