skip to Main Content

Informace k realizaci programů celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů na FF UP v Olomouci v akad. roce 2018/19 budou k dispozici od 1. července 2018.

Kontaktní osoba:
Branka Čačkovićová
branka.cackovicova@upol.cz
tel.: 585 633 654