skip to Main Content

Tvorba traileru: Mezi reklamou a filmem – REACTOR PRO

Kurz celoživotního vzdělávání (přednostně pro studenty katedry divadelních a filmových studií).
Odborný garant kurzu: Andy Fehu
Termín konání: 1. – 3. října a 12. – 14. listopadu 2021 (9.00 – 17.00 hod)
Místo konání: Umělecké centrum UP (Konvikt), katedra divadelních a filmových studií
Kurzovné: 2 400,- Kč
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Bilík, Ph.D., petr.bilik@upol.cz, 774 409 069

Anotace kurzu:
Tvůrčí práce s předními talenty současné audiovize. Kurz Tvorba traileru: Mezi reklamou a filmem je zaměřen na kreativní střihovou práci, s níž má lektor bohaté zkušenosti. Na hollywoodských trhácích i low budgetech demonstrována filmová zkratka a zhuštěné vyprávění.

Absolvent si osvojí schopnost střihové práce v rámci krátkých audiovizuálních útvarů. Zdokonalí se v užívání softwaru a pochopí kreativní potenciál a formy vyprávění u koncentrované narativní zkratky.

Kontaktní osoba na ICV FF UP:
Branka Čačkovićová: branka.cackovicova@upol.cz | 585 633 654