skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
v prezenční formě (pro studenty řádného navazujícího magisterského studia na FF UP)
v kombinované formě (pro absolventy)

!Aktuální protiepidemická opatření FF UP !

Bližší informace na webu ► ff.upol.cz/covid-19

  • Výuka Učitelské způsobilosti v ZS 2022 od pondělí 19. 9. 2022 

Pondělí 13.15 – 15:45 Pedagogicko-psychologický základ I. (1. semestr, zkratka předmětu ICV/PPZ1 , vyučující: Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D.)

Místnost č. 3.32 Aula FF UP, Křížkovského 10.

V pondělí 19. 9. 2022 od 15:30 proběhne krátké informační setkání s odbornou garantkou oboru doc. Prchal Pavlíčkovou a organizační garantkou Dr. Paráčkovou.

V Moodle UP bude nastaveno systémové řešení – podklady z přednášek a úkol k individuálnímu vypracování, v případě neúčasti na přednášce kvůli účasti na jiném předmětu řádného mgr studia.

Oborové didaktiky – výuku zajišťují příslušné katedry FF (aktuální informace najdete v rozvrhu na webu katedry). Zkratky předmětů ICV/…..

Výuku oborových didaktik realizují katedry obvykle každý rok, ale v případě malého počtu účastníků (nebo jiného důvodu) si katedra vyhrazuje právo vypsat předmět jednou za dva roky. V akademickém roce 2022/23 nebude realizována Didaktika ČJ, FJ, NJ, sociologie a hudební výchovy. Předměty budou vypsány až v roce 2023/24.

Účastníci si zapisují v IS STAG předměty pod osobním číslem začínajícím I….., vygenerovaným na základě podané přihlášky v cžv portále UP.

Seznam předmětů a zkratek UZ (ke stažení)

 

  • Podzimní termín Závěrečné zkoušky z Učitelské způsobilosti – pátek 7 . 10 . 2022 od 8:00 hod., FF UP, Křížkovského 10

Prezence a kontrola výkazů proběhne od 7:30 hod. v místnosti 4.19.

Rozpis ZZk Učitelská způsobilost 7. 10. 2022 (ke stažení)

 

Informace pro přihlášené účastníky do studia UZ do roku 2020 

Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku poslat k rukám PhDr. Mileně Machalové, Katedra slavistiky, Křížkovského 10, Olomouc (milena.machalova@upol.cz) nejpozději do 21. 9. 2022 . Složení komisí + zařazení studentů do komisí bude zveřejněno přibližně od 26. 9. 2022.

Přihláška ke stažení  pro účastníky přihlášené do studia do roku 2020! 

!!!K ZZk je nutné donést Výkaz o studiu (případně odeslat sken s podepsanou přihláškou) a kopii magisterského diplomu (v případě ukončeného řádného VŠ studia)!!!

Ve výkazu je nutné mít zapsané všechny studijní povinnosti, případně doložit jejich splnění výpisem z IS STAG, nebo e-mailem od vyučujícího. Volitelné přednášky absolvované online si zapište pod názvy těchto přednášek s poznámkou „online“ a budou zapsány v zastoupení v den ZZk.

Informace pro přihlášené účastníky do studia UZ od ZS 2021 – nová akreditace

Řádně a čitelně vyplněnou přihlášku poslat k rukám PhDr. Gabriele Paráčkové, ICV FF,  Křížkovského 10, Olomouc  (gabriela.parackova@upol.cz) nejpozději do 21. 9. 2022 . Rozpis bude zveřejněn přibližně od 26. 9. 2022.

Přihláška ke stažení pro účastníky přihlášené do studia od roku 2021! 

!!!K ZZk je nutné donést Portfolio k prezentaci a kopii magisterského diplomu (v případě ukončeného řádného VŠ studia)!!!