skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
v prezenční formě (pro studenty řádného navazujícího magisterského studia na FF UP)
v kombinované formě (pro absolventy)
  • Jarní termín Závěrečné zkoušky z Učitelské způsobilosti – pátek 24. 4. 2020 od 8.00 hod., FF UP, Křížkovského 10, místnost 4.19, 4.21, 4.28. 
  • Studenti, kteří chtějí složit závěrečnou zkoušku z Učitelské způsobilosti v tomto termínu, zasílají řádně vyplněné přihlášky k rukám PhDr. Mileně Machalové (Katedra slavistiky, Křížkovského 10, Olomouc) nejpozději do 29. 3. 2020.Složení komisí + zařazení studentů do komisí bude zveřejněno přibližně začátkem dubna. Přihláška (dle roku přihlášení do studia) je ke stažení v záložce Prezenční studium UZ/Závěrečné zkoušky.

    !!!K ZZk je nutné donést Výkaz o studiu a kopii magisterského diplomu (v případě ukončení řádného VŠ studia)!!!

  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v LS 2020 bude realizována od 17. 2. do 4. 5. 2020 každé pondělí (13:15 – 18:15)
  • 13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 2 (2. semestr studia, PCH/PPUZ2, Mgr. Kateřina Palová/Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D./PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.)
  • 15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 2 (2. semestr studia, KSR/P2UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) 
  • 16.45– 18:15 Volitelné přednášky (Student absolvuje nejméně 10 přednášek z nabídky). !Nabídka se připravuje!

!V pondělí 27.4.2020 bude výuka přesunuta do učebny č. 3.05 Pedagogika a Volitelné přednášky/učebna č. 1.25 Psychologie, Křížkovského 10!

 

 

  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v ZS 2019 bude realizována od 23. 9. 2019 každé pondělí (13:15 – 18:15)

13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 1 (1. semestr studia, PCH/PPUZ, Mgr. Kateřina Palová/Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D./PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.)

15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 1 (1. semestr studia, KSR/P1UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) 

16.45 – 18:15 Pedagogika pro učitele 3 (3. semestr studia, KSR/P3UZ, doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.)

Místo konání: FF UP, Křížkovského 10, učebna 3.32 (aula).

Výuku oborových didaktik zajišťují příslušné katedry FF (aktuální informace v rozvrhu na webu katedry).

„Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ bude předán v pondělí 23.9.2019 ve 13 hodin v aule FF před výukou nebo si student vyzvedne (termín dle domluvy) osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, Křížkovského 10.

Do výkazu  budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Výkaz student předloží ke kontrole v den závěrečné zkoušky.

Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!