skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
v prezenční formě (pro studenty řádného navazujícího magisterského studia na FF UP)
v kombinované formě (pro absolventy)
  • Bylo  spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v oblasti pedagogických věd) v prezenční formě pro akademický rok 2018/2019, termín přihlašování do 23.9.2018, e-přihlášku najdete na odkaze:

1obor http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1824

2obor https://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1825

  • Podzimní termín Závěrečné zkoušky z Učitelské způsobilosti – pátek 21. 9. 2018 od 8.00 hod., FF UP, Křížkovského 10, místnost 4.19, 4.21, 4.28. 

Studenti, kteří chtějí složit závěrečnou zkoušku z Učitelské způsobilosti v tomto termínu, zasílají řádně vyplněné přihlášky k rukám PhDr. Mileně Machalové (Katedra slavistiky, Křížkovského 10, Olomouc) nejpozději do 5. 9. 2018.

Složení komisí + zařazení studentů do komisí bude zveřejněno přibližně od 10. 9. 2018. Přihláška (dle roku přihlášení do studia) je ke stažení v záložce Prezenční studium UZ/Závěrečné zkoušky.

!!!K ZZk je nutné donést Výkaz o studiu a kopii magisterského diplomu (v případě ukončení řádného VŠ studia)!!!

  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v ZS 2018 bude realizována od 24. 9. 2018 každé pondělí (13:15 – 18:15)

13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 1 (1. semestr studia, PCH/PPUZ, PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.)

15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 1 (1. semestr studia, KSR/P1UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) 

16.45 – 18:15 Pedagogika pro učitele 3 (3. semestr studia, KSR/P3UZ, doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.).  

Místo konání: FF UP, Křížkovského 10, učebna 3.32 (aula).

Výuku oborových didaktik zajišťují příslušné katedry FF (aktuální informace v rozvrhu na webu katedry).

„Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ si student vyzvedne (od 24. 9. 2018, od 11 hodin, dle domluvy v jiný termín) osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, tř. Svobody 26. Do výkazu  budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Při ukončování studia předloží student výkaz u závěrečné zkoušky. Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!