skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
v prezenční formě (pro studenty řádného navazujícího magisterského studia na FF UP)
v kombinované formě (pro absolventy)
  • Jarní termín Závěrečné zkoušky z Učitelské způsobilosti – !změna! pátek 26. 4. 2019 od 8.00 hod., FF UP, Křížkovského 10, místnost 4.19, 4.21, 4.28

Studenti, kteří chtějí složit závěrečnou zkoušku z Učitelské způsobilosti v tomto termínu, zasílají řádně vyplněné přihlášky k rukám PhDr. Mileně Machalové (Katedra slavistiky, Křížkovského 10, Olomouc) nejpozději do 5. 4. 2019.

Složení komisí + zařazení studentů do komisí bude zveřejněno nejpozději v půlce dubna. Přihláška (dle roku přihlášení do studia) je ke stažení v záložce Prezenční studium UZ/Závěrečné zkoušky.

!!!K ZZk je nutné donést Výkaz o studiu a kopii magisterského diplomu (v případě ukončení řádného VŠ studia)!!!

  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v LS 2019 bude realizována od 18. 2. 2019 do 6. 5. 2019 každé pondělí (13:15 – 18:15)

13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 2 (2. semestr studia, PCH/PPUZ2, PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.)

15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 2 (2. semestr studia, KSR/P2UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) 

16.45 – 18:15 Volitelné přednášky (Student absolvuje nejméně 10 přednášek z nabídky).

Přehled volitelných přednášek 18.2.-6.5.2019 ke stažení

!!!8.4.2019 bude výuka od 15 hodin (Pedagogiky 2 a volitelné přednášky) přesunuta do učebny 1.25 (přízemí, vedle podatelny)!!!

Omlouváme se všem studentům, kteří přišli na volitelnou přednášku 11.3.2019, která bohužel nebyla realizována. Všem zúčastněným zapíše odborná garantka PhDr. Machalová zápočet v pondělí 18.3.2019 od 16.30 hodin v aule FF.

Místo konání: FF UP, Křížkovského 10, učebna 3.32 (aula).

Výuku oborových didaktik zajišťují příslušné katedry FF (aktuální informace v rozvrhu na webu katedry).

„Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ si student vyzvedne (termín dle domluvy) osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, tř. Svobody 26 (od 12.2.2019 Křížkovského 10).

Do výkazu  budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Při ukončování studia předloží student výkaz u závěrečné zkoušky.

Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!