skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
v prezenční formě (pro studenty řádného navazujícího magisterského studia na FF UP)
v kombinované formě (pro absolventy)
  • Podzimní termín Závěrečné zkoušky z Učitelské způsobilosti – pátek 2. 10. 2020 od 8.00 hod., FF UP, Křížkovského 10, místnost 4.19, 4.21, 4.28.

Studenti, kteří chtějí složit závěrečnou zkoušku z Učitelské způsobilosti v tomto termínu, zasílají řádně vyplněné přihlášky k rukám PhDr. Mileně Machalové (Katedra slavistiky, Křížkovského 10, Olomouc) nejpozději do 14. 9. 2020.

Složení komisí + zařazení studentů do komisí bude zveřejněno přibližně od 18. 9. 2020. Přihláška (dle roku přihlášení do studia) je ke stažení v záložce Prezenční studium UZ/Závěrečné zkoušky.

!!!K ZZk je nutné donést Výkaz o studiu a kopii magisterského diplomu (v případě ukončení řádného VŠ studia)!!!

  •  

  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v LS 2020 bude realizována od 17. 2. do 4. 5. 2020 každé pondělí (13:15 – 18:15)
  • 13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 2 (2. semestr studia, PCH/PPUZ2, Mgr. Kateřina Palová/Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D./PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.)
  • 15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 2 (2. semestr studia, KSR/P2UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) 
  • 16.45– 18:15 Volitelné přednášky (Student absolvuje nejméně 10 přednášek z nabídky, zápočet je udělen a zapsán po absolvování přednášky). Přehled volitelných přednášek 17.2.-4.5.2020 ke stažení  Přednáška ze dne 30.3. bude e-mailem rozeslána a studentům uznána (zapíše v.z. PhDr. Machalová). Chybějící přednášky budou studentům, kteří se chystají k závěrečné zkoušce v září, prominuty. Ostatní studenti si přednášky doplní dle nabídky v LS 2021.
  • Pedagogická praxevzhledem k situaci, je možné praxi výjimečně vykonat i po ukončení řádného navazujícího magisterského studia. Studenti, kteří plánují účast na závěrečné zkoušce v říjnu 2020, absolvují praxi v rozsahu  a podmínek, které škola umožní.
     

!!!V souvislosti se situací ohledně šíření nákazy COVID-19 vedení UP na základě mimořádného opatření vlády ruší od 13. 3. 2020 kontaktní výuku do odvolání!!!

Více informací zde https://www.upol.cz/covid-19/

 

„Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ k vyzvednutí (termín dle domluvy) osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, Křížkovského 10.

Do výkazu  budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Výkaz student předloží ke kontrole v den závěrečné zkoušky.

Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!