skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
v prezenční formě (pro studenty řádného navazujícího magisterského studia na FF UP)
v kombinované formě (pro absolventy)
  • Podzimní termín Závěrečné zkoušky z Učitelské způsobilosti – pátek 4. 10. 2019 od 8.00 hod., FF UP, Křížkovského 10, místnost 4.19, 4.21, 4.28. 

Studenti, kteří chtějí složit závěrečnou zkoušku z Učitelské způsobilosti v tomto termínu, zasílají řádně vyplněné přihlášky k rukám PhDr. Mileně Machalové (Katedra slavistiky, Křížkovského 10, Olomouc) nejpozději do 9. 9. 2019.

Složení komisí + zařazení studentů do komisí bude zveřejněno přibližně od 13. 9. 2019. Přihláška (dle roku přihlášení do studia) je ke stažení v záložce Prezenční studium UZ/Závěrečné zkoušky.

!!!K ZZk je nutné donést Výkaz o studiu a kopii magisterského diplomu (v případě ukončení řádného VŠ studia)!!!

  • Volitelné přednášky v ZS 2019 v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků. Termín a místo konání bude upřesněno.

 

  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v ZS 2019 bude realizována od 23. 9. 2019 každé pondělí (13:15 – 18:15)

13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 1 (1. semestr studia, PCH/PPUZ, Mgr. Kateřina Palová)

15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 1 (1. semestr studia, KSR/P1UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) 

16.45 – 18:15 Pedagogika pro učitele 3 (3. semestr studia, KSR/P3UZ, doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.)

Místo konání: FF UP, Křížkovského 10, učebna 3.32 (aula).

Výuku oborových didaktik zajišťují příslušné katedry FF (aktuální informace v rozvrhu na webu katedry).

„Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ si student vyzvedne v termínu od 23.9.2019 osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, Křížkovského 10.

Do výkazu  budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Výkaz student předloží ke kontrole v den závěrečné zkoušky.

Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!