skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
v prezenční formě (pro studenty řádného navazujícího magisterského studia na FF UP)
v kombinované formě (pro absolventy)
  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v ZS 2018 proběhne od 24. 9. 2018 každé pondělí (13:15 – 18:15)

13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 1 (1. semestr studia, PCH/PPUZ, PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.)

15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 1 (1. semestr studia, KSR/P1UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) 

16.45 – 18:15 Pedagogika pro učitele 3 (3. semestr studia, KSR/P3UZ, doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.). !!!zahájení výuky až od 1.10.2018!!! 

Místo konání: FF UP, Křížkovského 10, učebna 3.32 (aula).

Výuku oborových didaktik zajišťují příslušné katedry FF (aktuální informace v rozvrhu na webu katedry).

„Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ bude předán v pondělí 24.9.2018 ve 13 hodin v aule FF před výukou nebo si student vyzvedne (termín dle domluvy) osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, tř. Svobody 26.

Do výkazu  budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Při ukončování studia předloží student výkaz u závěrečné zkoušky.

Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!