skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
v prezenční formě (pro studenty řádného navazujícího magisterského studia na FF UP)
v kombinované formě (pro absolventy)
  • Podklady (2x DPP + 1x os. dotazník +1x inf. souhlas) za absolvovanou pedagogickou praxi odevzdávejte nejpozději do 30. 11. 2018 (z důvodu účetní uzávěrky) k rukám PhDr. G. Paráčkové. DPP po tomto termínu budou přijaty, ale zúčtovány až v lednu 2019.

 

  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v LS 2019 bude realizována od 18. 2. 2019 do 6. 5. 2019 každé pondělí (13:15 – 18:15)

13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 2 (2. semestr studia, PCH/PPUZ2, PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.)

15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 2 (2. semestr studia, KSR/P2UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) 

16.45 – 18:15 Volitelné přednášky (Student absolvuje nejméně 10 přednášek z nabídky).

Přehled volitelných přednášek 18.2.-6.5.2019 ke stažení

  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v ZS 2018 proběhne od 24. 9. 2018 v pondělí do 10. 12. 2018 (13:15 – 18:15)

13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 1 (1. semestr studia, PCH/PPUZ, PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.)

12.11.2018 zrušení přednášky PPUZ z důvodu jiné přednášky – Dr. Fafejty „Demokracie a její kritika“ na tř. Svobody 26, učebna 3.23.

15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 1 (1. semestr studia, KSR/P1UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) 

16.45 – 18:15 Pedagogika pro učitele 3 (3. semestr studia, KSR/P3UZ, doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.). !!!zahájení výuky až od 1.10.2018!!! 

Místo konání: FF UP, Křížkovského 10, učebna 3.32 (aula).

Výuku oborových didaktik zajišťují příslušné katedry FF (aktuální informace v rozvrhu na webu katedry).

„Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ bude předán v pondělí 24.9.2018 ve 13 hodin v aule FF před výukou nebo si student vyzvedne (termín dle domluvy) osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, tř. Svobody 26.

Do výkazu  budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Při ukončování studia předloží student výkaz u závěrečné zkoušky.

Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!