skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
v prezenční formě (pro studenty řádného navazujícího magisterského studia na FF UP)
v kombinované formě (pro absolventy)

!!!Online režim na FF UP pokračuje až do odvolání!!!

Bližší informace na webu ► ff.upol.cz/covid-19

  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v LS 2021 bude realizována od 15. 2. 2021 do 10. 5. 2021 každé pondělí (13:15 – 18:15) zatím v online režimu

13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 2 (2. semestr studia, PCH/PPUZ2, Mgr. Kateřina Palová, Ph.D./Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D./PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.) Online výuka bude probíhat v čase přednášky na platformě Zoom. Důležité průběžné informace v Moodle.

15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 2 (2. semestr studia, KSR/P2UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) Samostudium studijního textu Pedagogika pro učitele (viz Dokumenty ke stažení) a dále dle instrukcí zaslaných e-mailem.

  1. Termín odevzdání portfolia za zimní semestr (původně v zápočtovém týdnu) se vzhledem k současné situaci prodlužuje do konce letního semestru.
  2. Pro přípravu k závěrečnému testu v letním semestru využijte příslušné kapitoly z učebního textu Pedagogika pro učitele

16.45 – 18:15 Volitelné přednášky (Student absolvuje nejméně 10 přednášek z nabídky v online nebo offline režimu)

Přehled volitelných přednášek 15.2.-3.5.2021 ke stažení – aktualizace 26.2.2021

Místo konání: FF UP, Křížkovského 10, učebna 3.32 (aula).

  • Jarní termín Závěrečné zkoušky z Učitelské způsobilosti – pátek 30. 4. 2021 od 8.00 hod., FF UP, Křížkovského 10, místnost 2.25, 4.19, 4.21, 4.28. 

Studenti, kteří chtějí složit závěrečnou zkoušku z Učitelské způsobilosti v tomto termínu, zasílají řádně vyplněné přihlášky k rukám PhDr. Mileně Machalové (Katedra slavistiky, Křížkovského 10, Olomouc) nejpozději do 14. 4. 2021.  

Složení komisí + zařazení studentů do komisí bude zveřejněno přibližně od 19. 4. 2021. Přihláška (dle roku přihlášení do studia) je ke stažení v záložce Prezenční studium UZ/Závěrečné zkoušky.

!!!K přihlášce je nutné dodat kopii Výkazu o studiu a neověřenou kopii magisterského diplomu (v případě ukončení řádného VŠ studia)!!!

 

Pedagogické praxe student koná dle možností školy a situace v online nebo offline režimu.

 „Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ k vyzvednutí (termín dle domluvy) osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, Křížkovského 10.

Do výkazu  budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Výkaz student předloží ke kontrole v den závěrečné zkoušky.

Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!