skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
v prezenční formě (pro studenty řádného navazujícího magisterského studia na FF UP)
v kombinované formě (pro absolventy)
  • Jarní termín Závěrečné zkoušky z Učitelské způsobilosti – čtvrtek 19. 4. 2018 od 8.00 hod., místnost 2.70, 2.72, 2.78, tř. Svobody 26. 

Studenti, kteří chtějí složit závěrečnou zkoušku z Učitelské způsobilosti v tomto termínu, zasílají řádně vyplněné přihlášky k rukám PhDr. Mileně Machalové (Katedra slavistiky, Křížkovského 10, Olomouc) nejpozději do 31. 3. 2018.

Složení komisí + zařazení studentů do komisí bude zveřejněno kolem 9. 4. 2018. Přihláška (dle roku přihlášení do studia) je ke stažení v záložce Prezenční studium UZ/Závěrečné zkoušky.

!!!K ZZk je nutné donést Výkaz o studiu a kopii magisterského diplomu (v případě ukončení řádného VŠ studia)!!!

Rozpis ZZk Učitelská způsobilost 19. 4. 2018 (ke stažení)

  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v LS 2018 bude realizována od 19. 2. 2018 do 7. 5. 2018 každé pondělí (13:15 – 18:15)

13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 2 (2. semestr studia, PCH/PPUZ2, PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.)

15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 2 (2. semestr studia, KSR/P2UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) 

16.45 – 18:15 Volitelné přednášky (Student absolvuje nejméně 10 přednášek z nabídky). Přehled volitelných přednášek 19.2.-7.5.2018 ke stažení

!!!Z organizačních důvodů (stěhování kateder FF) se ZAČÁTEK VÝUKY UČITELSKÉ ZPŮSOBILOSTI V LETNÍM SEMESTRU ODKLÁDÁ o týden – na pondělí 19. 2. 2018. Konec předzápisu ve STAGu se posouvá na 25. 2. 2018. Změna se týká pouze prezenčního studia!!!

Místo konání: učebna 2.31 (AULA), tř. Svobody 26.

Výuku oborových didaktik zajišťují příslušné katedry FF (aktuální informace v rozvrhu na webu katedry).

Přehled výuky didaktik v LS (ke stažení)

„Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ si student vyzvedne (od 25. 9. 2017, od 11 hodin, dle domluvy v jiný termín) osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, tř. Svobody 26. Do výkazu  budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Při ukončování studia předloží student výkaz u závěrečné zkoušky. Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!