skip to Main Content
Studium Učitelské způsobilosti
v prezenční formě (pro studenty řádného navazujícího magisterského studia na FF UP)
v kombinované formě (pro absolventy)

!!!Online režim na FF UP pokračuje až do odvolání!!!

Bližší informace na webu ► ff.upol.cz/covid-19

  • Výuka společných předmětů Učitelské způsobilosti v ZS 2020 bude realizována od 21. 9. 2020 každé pondělí (13:15 – 18:15)

13.15 – 14:45 Psychologie pro učitele 1 (1. semestr studia, PCH/PPUZ, Mgr. Kateřina Palová/Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D./PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.) Online výuka bude probíhat v čase přednášky na platformě Zoom. Přes odkaz ZDE. Důležité průběžné informace v Moodle.

15.00 – 16:30 Pedagogika pro učitele 1 (1. semestr studia, KSR/P1UZ, doc. PhDr. Libuše Podlahová, Dr.) Samostudium studijního textu Pedagogika pro učitele (viz Dokumenty ke stažení). Vyberte si a prostudujte témata Výukové cíle a učební úlohy a Obsah výchovy a vzdělávání.

16.45 – 18:15 Pedagogika pro učitele 3 (3. semestr studia, KSR/P3UZ, doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D./Mgr. Kamil, Janiš, Ph.D.) Výuka realizována on-line v systému MS Teams. Studenti přihlášení ve STAGu obdrželi bližší informace e-mailem.

Místo konání: FF UP, Křížkovského 10, učebna 3.32 (aula).

 „Výkaz o studiu v programu celoživotního vzdělávání na VŠ“ k vyzvednutí (termín dle domluvy) osobně oproti podpisu v kanceláři PhDr. Gabriely Paráčkové, Křížkovského 10.

Do výkazu  budou zaznamenávány Zp, Zk, Ko. Výkaz student předloží ke kontrole v den závěrečné zkoušky.

Do IS STAG si student zapisuje předměty: Pedagogika pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktika vyučovacích předmětů, vždy za 0 kreditů!