skip to Main Content

Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem

Přemýšlíte, jak se studenty mluvit na téma extremismu a xenofobie?
Hledáte inspiraci pro hodiny občanské nauky, ZSV či dějepisu?
Máte chuť sdílet své zkušenosti s kolegy a přispět ke vzniku nových vzdělávacích programů?
Potom přijďte na dvoudenní workshop v rámci projektu Občanský průkaz 4.0 Prevence extremismu a respekt ke kulturním odlišnostem
Workshop se bude konat 28.–29. března 2019 v Olomouci, v budově Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10, učebna 2.25.
Na co se můžete těšit?
– na trochu teorie v podání odborníků z Univerzity Palackého,
– na představení nejlepších výukových materiálů a vzdělávacích programů, které vznikly v minulých letech (Petr Šimíček / Jiří Sovadina, dlouholetí editoři portálu moderni-dejiny.cz),
– na praktické ukázky vzdělávacích programů Židovského muzea v Praze, Člověka v tísni a Amnesty International (povedou lektoři z těchto institucí),
– na seznámení s nově vznikajícími materiály a programy odborníků z Univerzity Palackého v Olomouci k tématům demokratické hodnoty a migrace v souvislostech (moderují Pavel Šaradín a Dana Hellová),
– na diskuse a sdílení dobré praxe.

Workshop je zdarma. Navíc nabízíme proplacení cestovného, stravného a náhrady mzdy.

E-přihlášku naleznete v portálu CŽV

Podrobnější informace o workshopu jsou v pozvánce Pozvánka OP_Olomouc_28.-29.3.2019

Kontaktní osoby ve věcech registrace, administrativy a benefitů:
Branka Čačkovićová branka.cackovicova@upol.cz (Prevence extremismu, Olomouc)
Hedvika Vurbalová vurbalova@cdk.cz
Kontaktní osoba ve věcech programu workshopů: Kateřina Hloušková katerinahlouskova@gmail.com