skip to Main Content

 

Koncert se koná 7. dubna 2018 v 18.00 hodin v atriu Konviktu, Univerzitní 3, Olomouc.
Absolventi programu celoživotního vzdělávání Celostní muzikoterapie 2 při Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci zpívají a hrají závěrečný absolventský koncert na nástroje s přirozeným laděním – etnické, středověké, lidové i klasické nástroje pod vedením PaedDr. Lubomíra Holzera. Během večera zazní muzikoterapeutické, léčivé, intuitivní, slovanské a moravské lidové písně – pozvánka Muzikoterapie 2