ÚVOD                 STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV                 UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST               KURZY                 KONTAKTY

 

Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS

Během jednoho dne se pod vedením několika pedagogů katedry budete moci naučit základy toho, jak lze uvažovat o analýze filmu či divadelní inscenace, jak dobře napsat samostatnou písemnou práci požadovanou u přijímacího pohovoru, detailněji se seznámíte s klíčovou literaturou a časopisy, zjistíte, proč se nemusíte u pohovoru bát mluvit i o rádiu a televizi.
Cílem je zorientovat uchazeče o studium filmu, divadla, televize a rozhlasu v základních kategoriích, termínech a analytických přístupech k těmto oblastem. Detailněji s nimi bude rozebrána literatura vhodná k přípravě na pohovor, stejně jako způsoby, jak dobře napsat vlastní odbornou práci, jejíž odevzdání je podmínkou přijímacího řízení.

termín kurzu: sobota 24. 3. 2018, v době 9.00 – 18.00 hod
místo konání: Filmový sál, 3. patro, KDFS, Univerzitní 3, Olomouc

cena: 300,- Kč

E-přihláška je k dispozici na portálu CŽV


Přípravný kurz pro zájemce o studium obecné lingvistiky

Kurz si klade za cíl připravit uchazeče na ústní pohovor v rámci přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia, a to jak jednooborového Obecná lingvistika a teorie komunikace, tak dvouoborového Obecná lingvistika.

Členové katedry obecné lingvistiky představí problematiku jazyka a komunikace, analýzy textu a také odbornou profilaci katedry. Doporučí uchazečům relevantní literaturu k přípravě na přijímací řízení a také nastíní vhodnou formu seminární práce, odborného článku apod. k ústnímu pohovoru. Uchazečům budou představeny i konkrétnější odborné směry (kvantitativní lingvistika, sémiotika, biosémiotika, filosofie vědy, psycholingvistika, analýzy diskurzů a další), kterým se zájemci mohou v průběhu studia věnovat a jejichž rámcová znalost bude u příjímacího pohovoru velmi vítána.

V přípravném kurzu se zájemci seznámí s požadavky k ústnímu pohovoru a relevantní studijní literaturou, se strukturou přijímacího pohovoru, se základní problematikou jazyka a komunikace a interdisciplinárními přesahy lingvistiky.

Termín: 30. března 2018 od 9.00 hod
Místo konání: Filozofická fakulta UP, Křížkovského 14, 1. patro, místnost KC-2.08 (laboratoř psycholingvistiky a lexikostatistiky)
Cena kurzu: 450,- Kč
Přihláška je k dispozici na portálu CŽV


Kurz teorie a dějin hudby

Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá ve dnech 17. a 24. března 2018 (vždy sobota) Kurz teorie a dějin hudby. Kurz v celkovém rozsahu 16 vyučovacích hodin je určen zájemcům o studium muzikologie, učitelům hudby i širší hudbymilovné veřejnosti. Bude se konat na Katedře muzikologie FF UP (Umělecké centrum UP, 2. poschodí), Univerzitní 3, Olomouc (od vlakového nádraží tramvají č. 2, 4, 6 zastávka Nám. Republiky). 

v sobotu         17. března 2018 od 9.30 do 17 hod.

v sobotu         24. ledna 2018 od 9.30 do 17 hod.

Prosíme, aby zájemci o kurz vyplnili elektronickou přihlášku na portálu CŽV do 11. března 2018:

Jednodenní kurz 17. nebo 24. března 2018 http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1677

Dvoudenní kurz 17. a 24. března 2018 http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1678

Kurz se uskuteční v případě zájmu nejméně deseti osob (sledujte prosím http://musicology.upol.cz). Poplatek za celý kurz činí 2.000 Kč (v případě účasti na jediném z termínů pouze 1.000 Kč).

Zájemci si ověří konání kurzu na www.musicology.upol.cz v sekci „Aktuality“, kde nejpozději 12. března 2018 budou zavěšeny aktuální informace.

Nocleh si zajišťují zájemci sami. Informace o ubytování na vysokoškolských kolejích UP poskytuje Ubytovací kancelář SKM UP na tel. č. 585 638 016, 777 000 202 nebo na e-mailové adrese hotel@upol.cz.

Program kurzu:

Sobota 17. 3. 2018

9.30-11.00        Etnomuzikologie                                              PhDr. Marian Šidlo Friedl

11.15-12.45        Hudební psychologie – teorie a praxe         Mgr. Martina Stratilková, Ph.D.

13.45-15.15       Popová a rocková hudba                                 Mgr. Jan Blüml, Ph. D.

15.30-17.00      Hudební analýza                                               MgA. Marek Keprt, Ph.D.

Sobota 24. 3. 2018

9.30- 11.00       Od antiky k renesanci. Dějiny hudby do roku 1600           Doc. PhDr. Eva Vičarová, Ph.D.

11.15-12.45        Barokní opera                                                                             Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.

13.45-15.15        Svět hudby 19. století                                                                Doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D.

15.30-17.00        Avantgarda v hudbě 20. století                                              Doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.


Přípravný kurz pro zájemce o studium psychologie v roce 2018

Kurz organizuje Katedra psychologie FF UP v Olomouci a proběhne ve dnech: 3. 3. 2018, 10. 3. 2018 a 17. 3. 2018.
Přihlášky budou otevřeny od 2. 1. 2018 do 28. 2. 2018 na http://czv.upol.cz/czv_programs/opened_programs-1663

3.3.2018
9,00-12,15 – MUDr., PhDr. Miroslav Orel, Ph.D.-  Biologie
13,00-16,15- PhDr. Daniel Dostál, Ph.D. –  Dějiny psychologie, Obecná psychologie

10.3.2018
9,00-12,15- prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc. – Psychologie osobnosti
13,00-16,15 – Mgr. Martin Kupka, Ph.D. –  Klinická psychologie

17.3.2018
9,00-12,15 – PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D. – Vývojová psychologie
13,00-16,15 – PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D. –  Sociální psychologie

Cena kurzu je 1.800,-

Kontaktní osoba na katedře psychologie:
Lenka Molnárová
Email: lenka.molnarova(at)upol.cz
Tel. 585 633 501

Přípravný kurz ke studiu psychologie se uskuteční v aule Filozofické fakulty UP v Olomouci s označením 3.32 v 2. patře na adrese Křížkovského 10, Olomouc.


Přípravný kurz pro zájemce o studium žurnalistiky

Kurz je určen pro uchazeče o studium žurnalistiky. Skládá se z několika přednášek týkajících se základních studijních okruhů, jejichž znalost bude požadována u oborového přijímacího testu (např. základní pojmy žurnalistiky, elektronická a tištěná média, osobnosti médií, historický a kulturní přehled). Uchazeči budou seznámeni s požadovanou studijní literaturou. Součástí kurzu je i společné vypracování a vyhodnocení zkušebních testů. Samostatný blok bude věnován také informacím o studiu žurnalistiky na FF UP a odpovědím na konkrétní dotazy zájemců o studium. V ceně jednodenního kurzu je tištěný materiál s přehledem požadavků, příklady studijní literatury i ukázkami dříve realizovaných přijímacích oborových testů.

Termín kurzu: sobota 21. dubna 2018
Místo konání: Aula FF UP, tř. Svobody 26, Olomouc
Cena kurzu: 650,- Kč
E- přihláška je k dispozici na portálu CŽV

Zpet2Zpet1