skip to Main Content

Ředitelka ICV FF UP 

Mgr. Dana Bilíková

585 633 436
dana.bilikova@upol.cz

– určování strategie v oblasti celoživotního vzdělávání
– vedení ekonomické agendy pracoviště
– zodpovědnost za výstupy pracoviště

konzultační hodiny: pondělí, 8:30 – 10:00 (pracovna 4.62, Křížkovského 10)

Oddělení celoživotního vzdělávání

Asistentka vedoucí
PhDr. Gabriela Paráčková

585 633 473
gabriela.parackova@upol.cz

– Koordinátorka pro CŽV

– Studium v oblasti pedagogických věd (Učitelská způsobilost)

– Projektová manažerka

Branka Čačkovićová
585 633 654
branka.cackovicova@upol.cz

– Koordinátorka pro CŽV

– Programy celoživotního vzdělávání

– Celoživotní vzdělávání vycházející z akreditovaných studijních programů FF UP
– Celostní muzikoterapie

Oddělení projektové podpory

Mgr. et Mgr. Terezie Pilarová
585 633 476
terezie.pilarova@upol.cz

– Projektová manažerka

Mgr. Anna Blatecká
anna.blatecka@upol.cz

– Projektová manažerka

Adresa pracoviště:
Institut celoživotního vzdělávání FF UP
Křížkovského 10
771 48 Olomouc