skip to Main Content

Bylo spuštěno přihlašování do studia Učitelské způsobilosti (Studium v ​​oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ) v prezenční formě pro studenty navazujícího magisterského studia od akademického roku 2022/2023.

V rámci podání přihlášky je nutné přiložit Motivační dopis.
Termín přihlašování do pondělí 12. 9. 2022. Ve středu 14. 9. 2022 proběhne motivační rozhovor týkající se motivace ke studiu.

E-přihlášku najdete na odkazu: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/2439/detail/terms