skip to Main Content

Nedostali jste se na vámi vybraný studijní program na vysoké škole? Trvá váš zájem o studium tohoto programu? Jste ochotni investovat do svého vzdělání?

Program tzv. celoživotního vzdělávání vychází z akreditovaných studijních programů Filozofické fakulty UP a umožňuje studovat těm, kteří nebyli přijati ke studiu na VŠ z kapacitních důvodů. Nabídka však platí také pro zájemce o rozšiřující (absolventi UP) nebo souběžné studium (studenti UP).

– Program celoživotního vzdělávání je shodný s akreditovaným studijním programem
– Po úspěšném absolvování otevře dveře k řádnému studiu
– Předpokladem je uznání získaných kreditů v řádném studiu

V akademickém roce 2022/2023 je možné si zvolit z nabízených programů, které naleznete v katalogu studijních programů na Filozofické fakultě na https://studijniprogramy.upol.cz/

E-přihlášky k programům v CŽV budou od června k dispozici na portálu CŽV.

V případě, že jste zde nenašli Vámi požadovaný program, kontaktujte referentku Branku Čačkovićovou, branka.cackovicova@upol.cz, tel.: 585 633 654