skip to Main Content

Jak se přihlásit do programu Celoživotního vzdělávání shodným s akreditovanými studijními programy?

1) Vyberte si program CŽV, o který máte zájem v katalogu studijních programů na FF UP.

2) Vyplňte e-přihlášku pro požadovaný program. Termín pro podání přihlášky je uveden vždy u daného programu (obvykle do konce srpna, psychologie do 15. 8. ).
V případě, že jste zde nenašli Vámi požadovaný program, kontaktujte Branku Čačkovićovou, branka.cackovicova@.upol.cz, tel.: 585 633 654

3) Po odeslání přihlášky zašlete na adresu ICV FF UP, Křížkovského 10, 771 47 Olomouc:

  • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • strukturovaný životopis a další náležitosti (tak, jak je uvedeno v přihlášce).

V případě, že jste se v letošním roce zúčastnili přijímacího řízení na stejný studijní program, o který máte zájem v rámci programu CŽV, uveďte tuto skutečnost do poznámky v přihlášce.

Úplata za dva semestry vzdělávání v programu CŽV je pro rok 2020/2021 stanovena ve výši 44.000 Kč pro všechny programy katedry politologie a evropská studia a katedry žurnalistiky, úplata za dva semestry studia v programu CŽV pro všechny programy na katedře psychologie je stanovena ve výši 50.000 Kč.

Úplata za dva semestry vzdělávání v programu CŽV je pro rok 2020/2021 stanovena ve výši 24.000 Kč pro všechny ostatní studijní programy.