skip to Main Content

Studium Učitelské způsobilosti

Kontakt a konzultační hodiny

Odborná garantka Učitelské způsobilosti (nová akreditace MŠMT od roku 2021):

Doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

Katedra historie FF UP v Olomouci, Na Hradě 5, kancelář 3.16
Tel.: 585 633 256
E-mail: radmila.prchal@upol.cz

Odborná garantka Učitelské způsobilosti (původní akreditace MŠMT, poslední běh studia 2020-2022):

PhDr. Milena Machalová
Katedra slavistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, kancelář 4.17, konzultační hodiny: Pondělí 14:00 – 15:00, Úterý 10:00 – 11:00.
Tel.: 585 633 378
E-mail: milena.machalova@upol.cz

Organizační garantka Učitelské způsobilosti:

PhDr. Gabriela Paráčková
Institut celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, kancelář 2.18
Tel.: 585 633 473
Email: gabriela.parackova@upol.cz